När större företag behöver traditionell mjukvaruutveckling så kan långa ledtider uppstå och utvecklingsavdelningar ibland ses som flaskhalsar, dels är erfarna, matchande utvecklare och konsulter svåra att rekrytera och finna. Förståelsen för affären finns redan hos de som befinner sig närmare affären och tiden för inlärning är också något att ta höjd för. 

Det tekniska mjukvarulandskapet förändras dagligen, kostnader behöver kapas och då kan kraften och enkelheten med moderna verktyg såsom robotic process automation och low code plattformar förändra det som tidigare var tydligt avhängigt och beroende av utvecklare. Beroendet av utvecklare för att utveckla vissa lösningar av enklare sort håller sakta på att luckras upp i och med trenden med citizen developer och low code plattformar.

Vad betyder Low Code?

Low code kan lite kortfattat förklaras ungefär som att de delar av den traditionella handkodade utvecklingen som enkelt kan beskrivas med ett visuellt flöde med få kodrader kan utvecklas av personer utan traditionell utvecklarbakgrund i motsats till high code som är den traditionella utvecklingen. Den visuella utvecklingen kommer på sikt att påverka utvecklarrollen och nya utvecklingsprojekt.

På sikt kommer dessa trender att påverka vissa företag som kommer att kunna kombinera god affärskunskap med nya verktyg för att bygga enklare appar och flöden, som tidigare utvecklats i form av traditionella mjukvaruprojekt eller helt enkelt inte utvecklats pga att det inte varit ekonomiskt försvarbart eller inte funnits lediga utvecklingsresurser. Kanske har projekt nedprioriterats i backlogen och aldrig hamnat hos utvecklarteamet för analys. Speciellt intressant är detta för de fall där processer enkelt kan replikeras i form av tydliga flöden eller lösas med enklare interna appar som utvecklas av utvecklare med hög kunskap om verksamheten. 

Flödesplattformar där man kan definiera ett flöde hjälper till att på ett lättförståeligt sätt bygga upp enklare integrationer mellan olika system kan därmed lösa enklare affärsproblem med hjälp av olika byggstenar, likt klossar som pusslas ihop mellan olika system.

Fördelen med dessa low code plattformar är att det kan gå snabbare att justera enklare flöden, samtidigt som de också kan anpassas av avancerade affärsanvändare utefter förändrade behov i verksamheten. Den traditionella utvecklingen, high code, kommer förstås att kvarstå, men på sikt ändra karaktär och målgrupper allt eftersom low code verktyg och plattformar utvecklas och tar mark, till att börja med i enklare integrationer och affärsflöden.

Tre tips för vidare diskussion

  • Tänk igenom något som du tror enkelt skulle gå att automatisera och som skulle kunna spara kostnader, hjälpa till i försäljningen eller i en intern process, men som inte behöver ett helt utvecklingsprojekt
  • Hitta någon tråkig, enformig eller pappersbaserad process och utrön vad som skulle ske om delar av den skulle gå att automatisera
  • Tänk igenom om artificiell intelligens (visuellt, textanalys osv) kan tänkas påverka delar av processen eller problemet, trots att processen görs manuellt idag

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.