Denna sida innehåller en rad ihopslagna artiklar om ämnet ledarskap (först publicerade på ledarskap.biz, 2008). Det är kontentan från flera hundra böcker och artiklar.

Ledare träder fram när ledarskap krävs.

Det finns något nästan magiskt med ordet ledarskap och ledarutveckling. Alla vill inte bara vara ledare, och ses och respekteras som en ledare, medans många anser sig själva vara ganska bra ledare redan idag.

Den viktigaste frågan är: vad är en ledare och hur skiljer han eller hon sig från andra, från icke-ledare?

James Cribbin, som forskat och föreläst i ledarskap i hela sitt liv, har undersökt mer än 3000 olika studier i ämnet och kom slutligen fram till att det inte finns någon tydlig överenskommelse om vad som utgör en ledare under alla omständigheter.

Det första vi vet om ledarskap är att det är till stor del handlar om den nuvarande situationen. Ledarskap tycks uppstå när situationen kräver ledarskap och egenskaper hos ledaren kommer då fram. En person som kan utvecklas till en stor ledare under en rad omständigheter kan misslyckas totalt i en annan situation. En undersökning av omsättningen av ledare på de högre nivåerna av våra stora organisationer bevisar om och om att mycket av det vi kallar ledarskap inte är lätt att överföra och lära andra.

Men det har aldrig funnits ett överutbud av män och kvinnor med riktiga ledarskapskvaliteter och det har aldrig funnits en tid i människans historia när ledare, människor med visioner, mod, initiativförmåga och integritet, var mer efterfrågade än i dag.

Ditt jobb är att bli ledare över alla delar av ditt liv. Och du göra detta genom att ta på dig ansvaret för ledarskapet när det behövs.

Här har du två saker du kan göra för att bli en effektivare ledare över dig själv och i näringslivet.

1.) Först analyserar ditt liv och identifiera situationer där ledarskap krävs. Ta ett kliv upp, ta ansvar för resultaten och var beredd att ta på dig jobbet som ledare, oavsett vad det än handlar om.

2.) Uppmuntra andra att ta ledande positioner när det är lämpligt. Många människor blir ledare då de tvingas agera som ledare.

 

7 vanor för ett starkt personligt ledarskap

1. Var proaktiv (Principer för personlig vision) – Du väljer, du är ansvarig och det är upp till dig att se till så att saker sker. Ta kontroll, ta initiativet och skyll aldrig på något eller någon.

2. Börja med slutet i sikte (Principer för personligt ledarskap) – Vad är viktigt i livet, hur vill du ha levt och vad vill du ha upplevt när allt går mot sitt slut? Gör en plan för ditt liv med hjälp av din vision av hur ditt önskade resultat ska se ut. Vad vill du att andra människor ska säga om dig när du inte är i närheten - vad vill du att de ska säga när du lämnat vår värld - gör en trosbekännelse. Den kommer att guida dig rätt genom livet!

3. Gör det väsentliga först (Principer för personlig ledning) – Lär dig att prioritera, planera och delegera. Med hjälp av "slutet i siktet" är det lättare att se vilka saker som tar dig närmare dina mål. Jobba på dem hela tiden. Få mer gjort, samtidigt som det du gör är av större betydelse.

4. Tänk vinna/vinna (Principer för interpersonellt ledarskap) – Sök ömsesidiga fördelar i alla mänskliga samspel. En lösning där alla vinner är den enda hållbara lösningen, oavsett om det gäller affärer eller privatliv. Om du tror att någon kommer att förlora på förhandlingen/uppgörelsen, ta ett steg tillbaka. Kortsiktiga personliga vinster där andra samtidigt förlorar, leder alltid till förluster för samtliga inblandade i det långa loppet - även för dig.

5. Försök först förstå, sedan att bli förstådd (Principer för kommunikation med inlevelse) – Lyssna och försök att förstå utan att lägga på dina egna värderingar. Det är först när du har förstått personen som du kan nå han/henne och hjälpa denne utifrån vart personen befinner sig.

6. Sök synergi (Principer för kreativt samarbete) – Ta tillvara på olikheter och sök synergi. Resultatet av lyckat samarbete ger bättre resultat än de enskilda individernas sammanslagna prestationer.

7. Vässa sågen (Principer för balanserad självförnyelse) – Lär, engagera dig och verka. Sluta aldrig utvecklas och jobba dagligen på att stärka de övriga sex principerna.

Hämtat från: Att leva och verka till 100 % (7 habits of highly effective people) som är skriven av Steven R Covey - Troligtvis världens viktigaste bok om personligt ledarskap.

Här kan du läsa mer om personligt ledarskap och dessa sju vanor

Dessa sju principer ovan gäller oavsett om du jobbar med försäljning, som företagare, entreprenör, är förälder, lärare, idrottsledare, chef; ja vad du än gör och vill nå större framgång så kommer dessa principer för personligt ledarskap att göra att du snabbare når framgång och det dessutom är många gånger större chans att din framgång och ditt resultat består, så att du och dina prestationer bli ihågkomna.

Att lära sig, följa och utveckla sitt personliga ledarskap med hjälp av dessa tidlösa och universella principer kräver något alldeles extra. Det krävs först och främst ett beslut men även disciplin för att aldrig ge upp. Det är aldrig heller något du eller någon annan kommer att bli fullärd inom, men genom att bara börja förstå och ta en liten tugga av godbitarna så kommer livet att ge så mycket tillbaka. Är det lätt. Nej. Kanske något av det svåraste du någonsin kommer att göra. Är det värt det? Ja utan tvekan.

 

Vad Goldman Sachs söker efter i en ledare

Världens ledande investmentbank Goldman Sachs säger att bra ledarskap byggs genom teamwork och förändring och grundar sig i integritet och rättvisetänkande. En ledare måste ha en klar vision och kommunikationsfärdigheter för att kunna genomföra.

Listan nedan är Goldman Sachs nio ledarskapsprinciper. Det tog mer än fem års arbete för Goldman Sachs Chefer och ledare att skapa dem.

1. Agera med största möjliga integritet och agera rättvist. Det dagliga arbetet och förkroppsligandet av dessa värderingar - Framhävda i våra Affärsprinciper - är det primära ansvaret för alla ledare hos Goldman Sachs. Integritet och rättvisa finns i kärnan av vårt företags arv, servicen till våra klienter och vår gruppkulturs styrka. Ledare på alla nivåer i vårt företag måste upprätthålla dessa värderingar i sina dagliga beslut och handlingar, de skall också ingjutas i medarbetarna.

2. Leverera resultat genom kommersiell skicklighet och genom att utveckla människor. Kommersiell skicklighet är livsnerven i företaget och en nyckelfaktor när det gäller trovärdigheten i vårt ledarskap. Utomordentliga ledare skapar inte bara vinster genom affärsutveckling och kundservice, de använder även rekrytering, coachning, utvecklar och behåller de bästa människorna. Ledare utvecklar ledare och ledarskap kräver en konstant och meningsfull investering av tid i våra människor.

3. Bygg starka relationer till kunder och andra externa samarbetspartners. Framgången i vårt företag står i relation till kvalitén på vår relation till en bred grupp av inflytelserika kunder och ledare runt om i världen. Våra bästa ledare utvecklar framgångsrika och långsiktiga relationer, oberoende av vilken kultur de verkar i. De lyckas genom enastående kundservice kombinerat med att verka som ledare i externa samlingsgrupper.

4. Driv på med hjälp av teamwork inom och utanför verksamheten. Teamwork och hängivenhet till företagets bästa ger oss en affärsmässig fördel. Ledare underhåller ett starkt nätverk inom företaget. De marknadsför företagets produkter och tjänster och delar aktivt idéer och sina förmågor till samtliga i företaget oberoende av division, avdelning, region eller hierarkiska gränser.

5. Befrämja inlärning, innovation och förändring. Ledare välkomnar och manar till förändring. De lär sig ständigt från sina egna misstag och sina framgångar, såväl som från andras, både internt och externt till Goldman Sachs. De bygger på våra tidigare framgångsmodeller, men tar också den entreprenöriella risken som är nödvändig för att förnya och expandera vår verksamhet.

6. Debattera fritt, ta beslut snabbt, och utför. Ledare utmanar status quo och har modet att uttrycka och tillåta motsättningar. Dock siktar de hela tiden mot att komma till ett beslut och följer de beslut som en gång är tagna.

7. Uppmuntra Meritokrati genom att välkomna och lyfta fram skillnader. Våra kunder består av en blandning av framgångsrika och inflytelserika kvinnor och män från olika kulturer, raser och etniciteter. Ledare skapar en gror en grund för Meritokrati som erkänner och belönar mångfalden och talangen som företaget behöver för att lyckas globalt. De ser till att de anställda kan se tillfällen, fria från artificiella hinder att snabbt kunna prestera på toppen av sin förmåga.

8. Ta fram en strategi, och genomför. Ledare utvecklar och uttalar en tydlig vision och strategi för sin verksamhet och sätter konkreta mål mot att förverkliga sin strategi. De rör sig snabbt, tar tuffa beslut och visar upp ett utmärkt omdöme. Slutligen, de är obevekliga när de prioriterar fram vad som ska göras och hur man genomför något på absolut bästa vis.

9. Etablera förtroende och trovärdighet genom ärlig kommunikation. Våra bästa ledare kommunicerar direkt och uppriktigt och de följer upp med att handla. De är också goda lyssnare. Men viktigast av allt, de inser att kraften i det exempel de sätter är mycket viktigare än orden de säger.

Notis: Meritokrati är en ideologi som anser att ens sociala status samt lön ska bygga på vad man åstadkommer.

 

Citat om handling och handlingskraft för effektivt ledarskap

Här kan du läsa citat om handling och handlingskraft för effektivt ledarskap

”Sinnessjukdom har definierats som ’att göra samma sak på samma sätt och förvänta sig ett annat resultat’.” – Brian Tracy

”Allt som är värt att göra är värt att göra dåligt, tills man lär sig att göra det bra.” – Steve Brown

”Det är 100 procent troligt att du inte träffar med de skott du inte skjuter.” – Wayne Gretzky

”Påverka orsaken för att förändra verkan.” – Maharishi

”Om vi alltid är beredda att dra nytta av fördelar, även då vi står inför problem, kan vi befria oss från olyckor.” – Sun Tzu

”Om man inte börjar med list utan endast förlitar sig på den råa styrkan, finns det ingen garanti till seger.” – Sun Tzu

”Det finns tre slags människor i världen: de som får livet att hända, de för vilka livet händer och de som undrar, ’Vad hände?’.” – John Roger

”Livet är bra lustigt: om du vägrar att acceptera något annat än det bästa, får du det ofta.” – W. Somerset Maugham

”Att följa ett mål utan tvekan; däri ligger hemligheten till framgång.” – Anna Pavlova

”Att tänka är det hårdaste arbete som finns, vilket förmodligen är orsaken att så få ängar sig åt det.” – Henry Ford

”Om du gör det du alltid gjort, kommer du att få det du alltid fått.” – Okänd

”Det är ofta det lilla, betraktat över tiden, som gör den största skillnaden.” – Tony Robbins

”Om du följer din nuvarande riktning, var kommer du att befinna dig om fem år eller om tio år? Och är det dit du vill komma?” – Tony Robbins

”Om ett arbete är svårt eller obehagligt, gör det omedelbart.” – Zig Ziglar

”En människa har oftast två orsaker till att hon gör något: en som låter bra och en verklig.” – J. Pierpont Morgan

”Gå in i väggen! Stanna inte förrän det verkligen är definitivt stopp! De väggar vi ser framför oss kanske inte alls är så massiva som de ser ut. Det kanske är en sten – det kanske bara är en välgjord kuliss, som man kan gå rakt igenom.” – Jan Carlzon

”Det är bara när man sover som man inte gör några misstag.” – Jan Carlzon

”Fastna inte i ’aktivitetsfällan’ där aktivitet ersätter utförande.” – Karl Albrecht

”Logik ändrar inte en känsla, men det gör handling.” – Zig Ziglar

”Även om du är på rätt spår, blir du överkörd om du bara sitter där.” – Will Rogers

 

Colin Powells regler för effektivt ledarskap

Regel #1 – Det är inte så illa som du tror. Det kommer att se bättre ut imorgon.
Regel #2 – Bli arg, glöm det sen.
Regel #3 – Undvik att ha ditt ego för nära din position så att om ifall du tappar din position, inte låter dig själv följa med.
Regel #4 – Det är möjligt.
Regel #5 – Var försiktig med vilka du väljer.
Regel #6 – Låt inte ofördelaktig och osann fakta stå I vägen för ett bra beslut.
Regel #7 – Du kan inte ta någon annans beslut. Du ska inte låta någon annan ta dina.
Regel #8 – Var noggrann med detaljer.
Regel #9 – Dela med dig av erkännande och beröm.
Regel #10 – Håll dig lugn. Var god och omtänksam.
Regel #11 – Ha en vision. Var krävande.
Regel #12 – Lyssna inte på rädslor och nejsägare.
Regel #13 – Ständig optimism smittar av och mångdubblar kraften.

 

Tips till chefen för ett hälsofrämjande ledarskap

 • Sätt tydliga mål och kommunicera dessa
 • Uppmuntra dina medarbetare
 • Ge medarbetarna möjlighet att ta för sig (frihet inom givna ramar) för att öka känslan av att kunna påverka den egna arbetssituationen och därmed öka både kreativitet samt arbetslust
 • Informera, informera och informera
 • Gör medarbetarna delaktiga, få med dem på ”tåget”
 • Föregå med gott exempel
 • Ge akt på varningssignaler hos medarbetarna och ta direkt tag i problem som uppstår

När medarbetarna mår så:

 • Ökar produktiviteten
 • Ökar närvaron
 • Ökar kreativiteten
 • Minskar ohälsotal
 • Minskar sjukskrivningsnivåer
 • Ökar lojalitet och solidaritet

Källa: Patrik Andersson, Helhetskommunikation (publicerad i B2B ekuriren)

 

Amerikanska armens elva ledarskapsprinciper

Här har du elva principer för ett starkt ledarskap som går att använda i vilket företag eller situation som helst.

 • Var taktisk och skicklig i ditt yrke
 • Känn dig själv och sök efter vägar att förbättra dig
 • Känn dina soldater och var rädd om dem
 • Håll dina soldater välinformerade
 • Var ett föredöme och visa genom exempel
 • Se till att uppgiften är förstådd, övervakad och att den genomförs
 • Träna dina soldater som ett team
 • Ta välavvägda beslut och ta dem i rätt tid
 • Utveckla ett ansvarskännande hos dina underordnade
 • Använd din grupp i samstämmighet med deras kunskaper och förmågor
 • Sök efter ansvar och ta ansvar för dina handlingar
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.