Rasmus definierar innovation som gamla erfarenheter som möter nya utmaningar. Definitionen av innovation är dock något som företag tyvärr brukar missförstå och koppla till produktivitet. Rasmus menar att detta är fel och att det istället är något som tar oss till nästa nivå, genom att ge oss nya perspektiv. Innovation är vidare något som Rasmus tror ligger i allas DNA; det är det som är evolutionen, att vilja förbättra sig kontinuerligt.

- En del behöver mer hjälp för att bli mer kreativa, erkänner Rasmus. Jag själv ger nog uttryck för att vara innovativ just för att jag hamnat i situationer som krävt väldigt många olika lösningar.

Innovation är alltså något vi alla har inom oss, bara det att en del behöver träna upp förmågan mer än andra beroende på vilka situationer som vi har hamnat i tidigare. Desto mer man använder innovation i vardagen desto bättre, menar Rasmus. Innovation är dock inte alltid något bra, vilket även Rasmus själv upplevt på ett personligt plan; han blir sällan nöjd med de lösningar som redan finns. Rasmus tror därför att innovation inte nödvändigtvis behöver vara positivt alla gånger inom företagande:

- Många innovativa lösningar är ett steg bakåt. Man behöver göra fel ibland för att förstå vad som i grunden behöver ändras för att önskat resultat ska nås, förklarar han.

Att använda innovation rätt i företagande

Används innovation på rätt sätt är det och andra sidan något som föder kreativitet och nyfikenhet – två väldigt viktiga koncept för att nå en bra arbetsmiljö och för att få ett attraktivt företag. Rasmus förklarar:

- På kort sikt kan en innovativ kultur innebära kaos i och med att det blir nya förhållningsregler. Om man då istället omger sig av människor som uppskattar frihet med ansvar kommer företaget långsiktigt att bli, och ses, som friskt och attraktivt.

Struntar man helt i innovation kan företaget dock snabbt förvandlas till en ensidig och oproduktiv arbetsplats. Rasmus är nämligen övertygad om att desto mer innovativt ett företag är, desto bättre presterar arbetarna och desto bättre trivs de.

- Det är därför viktigt att ledare för företag, eller projekt, lyssnar och uppmuntrar medarbetares idéer, fortsätter han.

Definitionen är viktig

Det är alltså en fråga om att låta sina medarbetare misslyckas och ge dem feedback som gör att de lättare lyckas nästa gång. Ett innovativt företag är på så vis en plats där arbetarna hela tiden får utvecklas och på så sätt förbättras.

- Ett sista tips för att bli mer innovativ är att ta in nya idéer utifrån, men också att undersöka vilken miljö ens anställda trivs och fungerar bäst i, avslutar Rasmus det hela med.

Innovation är sammanfattningsvis en otrolig framgångsfaktor inom företagande; med förutsättningen att man har rätt definition. Innovation är det som för oss framåt – inte något som mäter produktivitet.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.