67 procent färre jämfört med förra månaden – det är konkursläget för Växjö i juni. Därmed var det två företag som försattes i konkurs denna månad. Vi noterade två aktiebolag som gick i konkurs.

Det har ökat – antalet nyetableringar i Växjö under juni. 28 företag har inlett sin levnadsbana, vilket är 17 procent fler i relation till förra månaden. Vi kan konstatera 21 aktiebolag och fem enskilda firmor – nya i kommunen.

Om vi flyttar fokus till Kronobergs län och mängden nyetableringar där. Då ser vi 56 företag som satt igång verksamheten under juni, det är 33 procent fler jämfört med månaden innan. Samtidigt konstaterar vi 18 företag som försatts i konkurs, vilket betyder 12 procent fler jämfört med föregående månad.

Det är 31 procent färre företag vad gäller Sverige som gått i kvav, i relation till förra månaden. Vilket innebär 1 092 företag i juni. Motsvarande siffra sett till nyetableringar är 4 786. Så många nyetableringar i riket, vilket är 26 procent fler i relation till föregående månad.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.