I Sociala företag arbetar du utifrån din egen arbetsförmågaAtt vara företagare i en gemenskap som värderar din hälsa, ditt välmående och din förmåga högre än pengar och vinst, är i sociala företag ingen utopi – det är verklighet.

Sociala företag ingår i den sociala ekonomin där vinsten redovisas med Socioekonomiska bokslut, en metod som omvärderar samhällets ekonomiska förluster till följd av kriminalitet och psykisk ohälsa, fängelsevistelser, vård m.m., till vinst i form av människors delaktighet i samhället och arbetsmarknaden med mer livskraft som resultat.

Det är inte graden av funktionsnedsättning som styr hur lite du kan jobba – det är din förmåga att arbeta som styr hur mycket du kan jobba. Sociala företag ger arbete åt människor som annars skulle stå utanför arbetsmarknaden. Orsaken till utanförskapet kan vara långtidssjukskrivning, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, f.d. missbruk och kriminalitet.

De sociala företagen är arbetsintegrerande och arbetar med rehabilitering, arbetsträning och stöd till människor som hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Stödet kommer ofta från personer som har egen erfarenhet av arbetslöshet. Att se att andra klarat av att ändra sin livssituation ger motivation och ökar självkänslan. Sociala företag arbetar mycket med empowerment – egenmakt, möjliggörande och delaktighet– att ta makten över sitt eget liv. Detta är en av de minst två affärsidéer som alltid måste finnas med i ett socialt företag.

Den andra affärsidén kan till exempel vara fastighetsskötsel, trädgårdstjänster bed & breakfast, kopiering, café, utbildning, klottersanering, datoråtervinning, hantverk, tillgänglighet, turism och mycket mera. Precis som i andra företagsformer är det viktigt att affärsidén går att utveckla och att det finns ett kundunderlag. Den offentliga sektorn köper en del av sina platser av sociala företag, vilket möjliggör ett samarbete som bidrar till arbete och rehabilitering i stället för sysselsättning och rehabilitering. Sociala företag skapar arbete för mellan 4000 och 5000 människor. Ett av målen med sociala företag är att de ska vidga den arbetsmarknad som finns idag och ge möjligheter till arbete – efter din egen förmåga.

Definition av socialt företag:

  • Har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv.
  • Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • Återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter.
  • Är fristående från offentlig verksamhet.

Från "Socialt företagande - en väg till arbetsmarknaden, en handlingsplan för tillväxt genom fler och starkare sociala företag".

Läs mer: Socialt arbetskooperativ - en form av socialt företag

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.