– Alla tror att jag är ingenjör men jag är den minst "ingenjöriga" som jobbar inom ingenjörsbranschen, säger hon och skrattar.

När Elaine Breske Hirscher började var det väldigt mycket fokus på ingenjörer men i dag är den en mix av olika kompetensområden. Inom ledarskap, vilket HSEQ är en del av, behövs den mångfalden. Det går inte att bara ha tekniska specialister när du ska bygga något, utan alla kompetenser krävs för att nå framgång samt skapa en trygg och säker miljö.

– Att arbeta med HSEQ är att rädda liv utan att vara läkare, påpekar hon och lägger till att arbetsmiljö nog är viktigare än någonsin.

Det egna företag heter Cquence Management och är specialiserat på just HSEQ. Det är en förmån att få jobba med att få andra människor att få må bättre, anser hon och känner en stor tacksamhet över att få göra just det.

Hälsa och säkerhet handlar om att alla ska kunna gå till jobbet och komma hem helskinnade. 

– Om inte någon i ledande ställning inom bygg- och anläggningsbranschen börjar prioritera miljö, säkerhet och arbetsmiljö, kommer ingen att göra det. Och eftersom jag är duktig på att driva stora projekt, fick jag några att förstå att de här frågorna är viktiga.

Elaine Breske Hirschers jobb går ut på att riskminimera att någon blir skadad, antingen det är fysiskt eller mentalt på sin arbetsplats. Det handlar om allt från sexuella trakasserier till att faktiskt rädda liv. Olyckor händer och då behöver hon och hennes kollegor vara på plats med krishantering etcetera. Det behövs även en plan för alla som överlever en olycka. Inte enbart den omkomnas anhöriga utan kollegor och alla andra som påverkas.

– Jag har själv drivit projekt med allvarliga skador och även dödsfall. Det är tufft och tar tid att bearbeta. Den psykiska ohälsan skenar i hela västvärlden. Det är inte så att den blir bättre fast vi är medvetna om det. Den som mår psykiskt dåligt blir lättare fysiskt skadad. Det blir som en negativ spiral. Vi behöver börja med det psykiska och psykosociala och medvetandegöra det. Då kan vi även hjälpa till med det fysiska.

Ett människoliv värderas till 32 miljoner kronor

När Elaine Breske Hirscher vid tillfälle skulle göra en ekonomisk kalkyl för ett projekt, var en av punkterna ”Hur många människor kommer att dö, hur många kommer att skadas och vad kommer det att kosta?”. Ett människoliv värderas till 32 miljoner kronor. Alla skador som kan inträffa utgör ännu större belopp. Det är ett enormt lidande, oavsett om du omkommer eller skadas i din arbetsmiljö.

– Då kände jag att det är sjukt att jag ska sitta som projektchef och tänka att ”I det här projektet dör fyra personer. Det kommer att kosta projektet så här många miljoner kronor.”

Dock har det hänt väldigt mycket positivt i lagstiftningen, när det gäller den psykosociala och psykiska hälsan. Men det behövs fler som pratar om det, lyfter upp problematiken och möjligheterna - hur vi kan hjälpa varandra att må bättre. Faktum är att företag som inte arbetar aktivt med de här frågorna, bryter mot arbetsmiljölagstiftningen.

Tips till företag:

  • Jobba aktivt med arbetsmiljön: En bra arbetsmiljöpolicy hjälper inte om den stoppas i en pärm i bokhyllan.
  • Positiv förstärkning: Lyft fram det medarbetarna gör bra - jobba med positiv förstärkning.
  • Dagens ämne: Ha minst en dag per månad, då arbetsmiljön är dagens ämne. Tipsa gärna regelbundet på företags hemsida, intranät eller via e-brev om att vara extra uppmärksam på de här frågorna.
  • Prata arbetsmiljö dagligen: Uppmuntra medarbetarna att prata dagligen med varandra om miljö, arbetsmiljö, kvalitet… Påminn om att vi är varandras arbetsmiljö
  • Inrätta tipslåda: Ha ett ställe där alla medarbetare kan skicka in/lägga sina tips om hur arbetsmiljön kan förbättras.

Text av Marie Hagberg

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.