Som egenföretagare är det A och O att kunna kommunicera ut sitt budskap – både muntligt och skriftligt. Vad du säger och hur du säger det spelar roll när du vill bli hörd och sedd. För att vi ska få fram vårt budskap i dagens informationsbrus måste vi vara trovärdiga, tilltalande och tydliga.

Det behövs både verktyg och nycklar för att vi ska uttrycka oss framgångsrikt. Retorikens verktyg hjälper dig med dina kommunikativa strategier. NLP ger dig nycklarna till dina mentala strategier – så att du kan ge intryck med ditt uttryck!

Vad är retorik? Retorik betyder: konsten att övertyga. För att du ska övertyga din lyssnare eller din läsare med ditt budskap så har retoriken kraftfulla verktyg som handlar om vad du säger, till vem du säger det och hur du säger det. Vad står förkortningen NLP för? Neuro, lingvistisk programmering. Och vad betyder det? Våra tankar och vårt språk påverkar vårt beteende i kommunikationen.

Här kommer ett tips och en tanke som grundar sig i Retorik och NLP
  – för att du ska bli en bättre kommunikatör!

Tips: Paketera ditt innehåll med metaforer – det skapar intresse!

Vad är en metafor?
Ett språkverktyg. Ett bildligt uttryck.

Varför ska du använda metaforer?

  • Metaforen är ett kraftfullt verktyg som talar till vårt undermedvetna.
  • Metaforer skapar bilder, skapar ljud och skapar känslor.
  • Metaforer hjälper oss att komma förbi medvetna hinder.

I stället för att säga t. ex. saker, grejer, faktorer och aspekter kan du välja att engagera din lyssnare eller läsare med dessa metaforer:

  • Springande punkter
  • Ronder
  • Ledstjärnor
  • Pelare
  • Hörnstenar
  • Milstolpar
  • Pusselbitar

Metaforerna ovan kan användas till att döpa dina punkter/rubriker/argument. Använd dem när du lägger upp mötesagendan, presentationen, argumentationen – eller när du e-postar! Inventera bland dina metaforer. Lägg till nya. Städa ut gamla. Håll ögon och öron öppna – glöm inte att målgruppsanpassa metaforerna. Bara för att du tycker att den är bra är det inte säkert att din lyssnare kan tolka den på samma sätt.

En tanke: En metaforisk fråga till dig

”För att fånga en ny trapets behöver du släppa den första”.
Vad säger metaforen dig? Hur tolkar du metaforen?
Vilka situationer tänker du på bakåt i tiden eller framåt i tiden?
Ser du det i bilder? Vad hör du? Vad känner du?
Är det någon trapets du behöver släppa för att komma vidare?

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.