Den snabbfotade företagaren kan få och reagera på tips om vad som är angelägna nyheter.

Sökandet efter ”sociala nätverk” ökade med nästan 200 procent under 2008. Siffran innebär ändå en underskattning ty ett par söktermer som inkluderar sociala nätverk och som är relaterade till integritet, ”hide friends” och ”hide comments”, har minskat i relativ frekvens. Alltså: den som ännu inte utnyttjar sociala nätverk som Facebook och My Space eller gör det sparsamt bör överväga när det är dags att trappa upp aktiviteterna i den riktningen. Man kan förmoda att kunder, kollegor och konkurrenter utvecklas åt det hållet.

Under 2004 ökade sökandet efter sådant som var relaterat till bloggande med 60 procent men sedan följde tre år av stagnation. Under 2008 tog det fart igen, med 24 procent upp. Är bloggandet i sig självt samt bloggföljandet på väg in i en andra andning?

Att sökbegrepp förknippade med ”personal brand” också ökade i omfattning är väl inte lika uppenbart relaterat till företagande, men den smarte entreprenören kanske kan dra nytta av denna trend.

Av mer uppenbar betydelse är slutligen det faktum att näthandeln ökar snabbt. All handel har en topp i december och därmed i fjärde kvartalet men jämför man kvartal fyra för 2008 med det för 2007 så ser man en ökning på hela 61 procent. Handeln med förmånskuponger och på Internet ökade också snabbt fast det kanske är ett kulturberoende beteende, som skiljer sig mellan länder.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.