I relation till månaden innan ser vi att mängden nyetableringar i Gällivare under december har ökat. Det är 13 nyetableringar som har öppnat verksamhet, vilket är 18 procent fler i relation till månaden innan. Vi fick se elva aktiebolag och två enskilda firmor som registrerats i kommunen.

Tre företag försattes i konkurs i Gällivare under december, vilket är tre fler i relation till föregående månad. På konkurslistan ser man tre aktiebolag.

Det är 23 procent fler företag sett till Norrbottens län som gått i konkurs, jämfört med föregående månad. Vilket innebär 32 företag i december. Motsvarande siffra gällande nyetableringar är 129. Så många nya företag i Norrbottens län, vilket är 2,3 procent färre i relation till månaden innan.

7 002 företag har startat verksamheten för hela riket, vilket motsvarar 6,1 procent färre jämfört med förra månaden. Vad gäller konkurserna å sin sida är det 2 124 företag som gått i kvav, vilket innebär 6 procent fler i relation till månaden innan.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.