Sänkta egenavgifter för företagare

822
48
Riksdagen har beslutat att egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsföretag sänks med 5 procentenheter. Dock högst 10.000 kr per år. Syftet är att göra det mer attraktivt att starta eget.

För att företagaren ska få lägre egenavgift måste beräkningsunderlaget för egenavgifterna överstiga 40 000 kronor. Han eller hon måste också ha fyllt 26 men inte 65 år vid årets ingång.

Dessutom måste sänkningen av avgifterna uppfylla villkoren enligt EU:s regelverk för stöd av mindre betydelse. Det innebär bl.a. att ett och samma företag under en treårsperiod inte får beviljas stöd över en viss nivå. Vid bestämmande av om den maximala stödnivån uppnåtts tas hänsyn till samtliga de stöd av mindre betydelse (dvs. inklusive nedsättningen) som en näringsidkare har beviljats. För jordbruks- och fiskesektorn finns dessutom s.k. nationella tak, som inte får överskridas.

För den som bedriver verksamhet inom flera sektorer gäller vissa särskilda bestämmelser. För handelsbolag och andra fall där verksamhet bedrivs gemensamt får egenavgifterna minskas med högst 20.000 kr för samtliga delägare tillsammans.

För att egenavgifterna skall sänkas måste näringsidkaren ansöka om det i inkomstdeklarationen. I deklarationen måste även, i förekommande fall, uppgifter lämnas om andra stöd av mindre betydelse som näringsidkaren fått under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. Den som begär sänkning av egenavgifterna måste även lämna de övriga uppgifter som Skatteverket bedömer vara nödvändiga.

De nya reglerna börjar att gälla den 1 juli 2010. De ska tillämpas på inkomster som företagaren fått efter den 31 december 2009.
2360
37
Röstfiske! Gå till vår nära granne Tyskland och jämför för att få lite perspektiv på företagande.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
151
[quote author=lars arenander link=topic=7175.msg33491#msg33491 date=1276297388][br]Röstfiske! Gå till vår nära granne Tyskland och jämför för att få lite perspektiv på företagande.[br][/quote][br][br]Javisst är det röstfiske Lars. Men inte mig emot, alla steg i rätt riktning är ju välkommna. Sedan kan jag ju tillåta mig betvivla att detta får vara kvar så länge. Snart kommer röd-grönt in i regeringen och då får vi räkna med högre skatter igen, tyvärr.
MVH Richard Andréasson
1165
Visst är det röstfiske, och det av allra sämsta sort, för regelverken blir så förbaskat krångliga när de håller på så här. De röd-gröna har ju också diverse valfläsk i sina förslag till småföretagare, och visst är det positivt att de alla inser att småföretagare är viktiga. Sedan skulle väl min önskan vara ett skattesystem med lägre skattetryck och en enkelhet som gör att alla skulle kunna räkna ut sin skatt på någon minut.
151
[quote author=swetrot link=topic=7175.msg33529#msg33529 date=1276403030][br]Visst är det röstfiske, och det av allra sämsta sort, för regelverken blir så förbaskat krångliga när de håller på så här. De röd-gröna har ju också diverse valfläsk i sina förslag till småföretagare, och visst är det positivt att de alla inser att småföretagare är viktiga. Sedan skulle väl min önskan vara ett skattesystem med lägre skattetryck och en enkelhet som gör att alla skulle kunna räkna ut sin skatt på någon minut. [br][/quote][br][br]Jo, det håller jag med om, att sluta krångla så förbannat. Det enklaste vore ju till exempel på det privata planet ett så kallat "platt" skattesystem istället för att ha det som idag, med olika "intervaller" för inkomstskatt. För oss företagare är nog det mest förenklande man kan göra att avskaffa momsen och ta igen de pengarna på annat vis, med tanke på all administration som staten ändå lägger ner på alla förbannade momsblanketter och så vidare så skulle det nog inte kosta så mycket ändå till slut, plus det faktum att företagande skulle bli enklare för oss, samtidigt som det också blir attraktivare att starta eget dess färre blanketter det finns, vilket kan resultera i fler företag = Mer skatter in från nya företag + Färre arbetslösa
MVH Richard Andréasson
632
3
[quote author=RAWEB link=topic=7175.msg33532#msg33532 date=1276422352][br] För oss företagare är nog det mest förenklande man kan göra att avskaffa momsen och ta igen de pengarna på annat vis, med tanke på all administration som staten ändå lägger ner på alla förbannade momsblanketter och så vidare så skulle det nog inte kosta så mycket ändå till slut, plus det faktum att företagande skulle bli enklare för oss, samtidigt som det också blir attraktivare att starta eget dess färre blanketter det finns, vilket kan resultera i fler företag = Mer skatter in från nya företag + Färre arbetslösa [br][/quote][br][br]Ursäkta men tror du på allvar att staten INTE skulle förlora oerhört stora pengar om man tog bort momsen? Tänk på att all försäljning som sker mot privatpersoner som är momspliktig ger rena intäkter till staten. Däremot kan jag hålla med om att man skulle kunna plocka bort den vid försäljning mellan företag.[br][br]Sen har jag också svårt att se hur du skulle spara massor av tid/pengar på att slippa momsblanketten. Bokföringen slipper du ju inte undan, och själva blanketten tar ju inte lång tid att fylla i.
1165
Momsen kan man inte ta bort, den står för mer än 300 miljarder av statens intäkter. Däremot är jag varm förespråkare för EN momssats istället för de tre vi nu har.[br][br]Socialförsäkringarna får gärna flyttas ut ur statsbudgeten till arbetsmarknadens parter där de skulle kunna få lite friare händer att skapa försäkringssystem som är bättre anpassade till den situation olika yrkesgrupper har. Jag är säker på att småföretagare skulle prioritera väldigt annorlunda mot vad staten prioriterar. Att politikerna förlorar makt över det systemet gör heller ingenting, för då kanske de kan börja ägna sig åt att styra landet istället för att ideligen peta i våra försäkringsvillkor.[br][br]Det är också viktigt att svenska skatter och regler harmoniseras mer med EU. Det stora jobbet är kanske inte att anpassa Sverige, utan att anpassa övriga EU till Sverige. De budgetunderskott man håller sig med i en del länder tyder på att de debiterar på tok för låga skatter i förhållande till alldeles för generösa utbetalningar. Därmed inte sagt att svensk nivå är den optimala, men jag tror att många finansministrar avundsjukt ser på Sveriges skatteintäkter och inser att man borde närma sig oss på en del punkter.
632
3
Håller med dig även om jag väl anser att det funkar bra med flera momsatser.[br][br]Vad vi får tänka på är ju att sådana saker som de flesta är beroende av har en lägre momssats. Tänker på ex livsmedel och resor. Det är sådant som troligen skulle bli dyrare om man gick över till en momssats. Just eftersom slutkunden ofta är privatperson.
151
Jag vet givetvis att momsen inte skulle försvinna, men man kan väl få önska? Med tanke på att vi har världens högsta skattetryck tycker man ju att lite skulle staten kunna offra, samtidigt som man skulle kunna ta in viss del av pengarna via andra skatter i kombination med minskade administrationskostnader och fler nya företag. Men nej, det kommer ingen gå med på, det är rent önsketänkande från min sida. Dessutom fick staten in 1 200 miljarder 2006 och det beloppet har ökat sedan dess, så 300 miljarder är faktiskt inte ens 30% av det totala.[br][br]Att få en momssats istället för flera är synonymt med att allting kommer ligga på 20-25%. Det finns redan nu röster inom oppositionen som säger att vi har för låg moms på livsmedel och vill höja till 20%. Så en momssats skulle bara fördyra livsmedel och böcker, i princip.[br][br]Det som underlättar för företagare vid borttagen moms (som, vill jag understryka, är en önskan från min sida som inte har någon verklighetsförankring) är framför allt att man tar bort ett "psykiskt hinder". Många jag känner vägrar starta eget trots bra idéer på grund av "alla jobbiga blanketter och skattesystem". Många förstår inte momsen, därför utgör den en psykisk barriär som hindrar många.[br][br]Men istället skulle man kanske underlätta systemet istället. Jag som har ekonomisk utbildning vet att saker och ting är inte så komplicerat som det låter, vi måste dock få Skatteverket att gå ifrån byråkratspråket och krånglet, vi behöver ett modernare skatteverk och skatteregler som är till för folket.
MVH Richard Andréasson
2360
37
Mina första inlägg handlade ofta om förändrat tänkande, då fick man bara dra 5´i direktavskrivning. Jag håller än idag på och besvärar mig hos Regeringsrätten som har avsatt en man för alla mina ärenden. Tyvärr, Dumhet hos SKV går före vett. Reglerna ändras sakta som jag vill men jag får besvära mig tills jag får rätt. Deras agerande har gjort att de förlorat långt över 10 millioner, och själv har jag gått miste om en och annan krona men kunnat ta det lite lugnare, bland annat skriva här i 11 dagar 2 timmar och 23 min. enl trevlig statistik.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
3
1
Har inte fattat detta riktigt. Påverkar nedsättningen den allmänna pensionen? Betalar jag in mindre egenavgifter borde det väl göra det? Eller tas denna nedsättning från någon annan del av egenavgifterna?[br][br]Så: ska man begära nedsättning eller inte?
3
1
Från Skatteverket: "När det gäller nedsättning av egenavgifter så påverkar inte nedsättningen den pensionsgrundande inkomsten. Den pensionsgrundande inkomsten baseras på den inkomst du redovisar och inte på de egenavgifter som du betalar på den inkomsten. Nedsättningen av egenavgifterna hanteras som ett skattemässigt avdrag så det påverkar inte din inkomst på något sätt."

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.