Energieffektiva myndigheter och mer biogas, på vägen mot eko-effektiv ekonomi

822
48
Nästa vecka träffar jag mina energiministerkollegor inom EU för ett informellt ministerrådsmöte i Åre. Det ser jag fram emot. Vi kommer bland annat att prata om energieffektivisering, som är en viktig fråga för EU om vi ska klara av att möta klimatutmaningen. Diskussionen är en del i arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för EU. Här har Sverige goda exempel att dela med sig av, som visar vilka möjligheter det finns att spara både miljö och pengar genom att bli klimatsmart.

Mötet i Åre samlar även EU:s miljöministrar och tillsammans ska vi utbyta idéer om hur Europa kan ställa om till en eko-effektiv ekonomi. Det vill säga hur vi tar tillvara möjligheter till jobb och tillväxt som följer av en ökad efterfrågan på miljöanpassade produkter, tjänster och lösningar.

Att regeringen nu beslutat om en förordning som ställer krav på att myndigheter och domstolar ska bli energieffektiva är en del i arbetet med just energieffektivisering. Det är också en del av genomförandet av energitjänstedirektivet. Detta är ett viktigt arbete. För att vi ska nå klimatmålen och klara omställningen till ett hållbart samhälle är energieffektivisering en avgörande del. Det gäller inte minst den offentliga sektorn som har många lokaler och som med ett aktivt arbete kan vara ett gott föredöme för samhället i stort.

Att regeringen nu också beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att utveckla en strategi för ökad användning av biogas är också ett steg i rätt riktning. Biogasen kan spela en viktig roll för att minska transporternas påverkan på klimatet. Detta kan i sin tur skapa fler jobb lokalt och regionalt. Och kan vi skapa miljösmarta lösningar som leder till arbetsfällen är vi en bra bit på väg för att uppnå en eko-effektiv ekonomi.

Maud Olofsson
Näringsminister
2360
37
Bravo Patrik, det är ett ämne som intresserat mig i över 20 år så sänd mig gärna info till lars_arenander@rocketmail. Nu menar jag inte det som du sänder på nätet men det kan bli mycket att läsa för den som inte är van. Jag gjorde en miljöfilm 1995 inte lika pampig som Al Gore men troligtvis effektiv i de skolor dagis där den visades. Miljömagasinet tar gärna in artiklar så där kan du göra dig hörd, Prata med Peter Eller han är en veteran inom miljöteknik, och än än gång grattis att ni nu tar in sådana artiklar. Om jag inte minns fel föreslog jag en rubrik med miljö, den kanske kommer till stånd nu.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.