Underkonsult där uppdragsgivaren går i konkurs

1
Vad gäller när man arbetar som underkonsult och där uppdragsgivaren (alltså företaget man utför uppdraget hos) går i konkurs? Vem tar förlusten? Underkonsulten är företaget man går genom? Är det normala att man delar på förlusten?

Förstår att det ofta är avtal som styr detta men undrar vad som är det normala förfarandet?
8
Hej Konsulter räknas ibland som arbetstagare och får då en prioriterad fordran i konkursen. bland flera saker spelar många olika faktorer roll men här nämns ngra: Har det förelegat en personlig arbetsskyldighet för konsulten? Är avtalsförhållandet långvarit? Har konsulten bara arbetat för en kund under tidsperioden? m.m. Om konsulten ses som arbetstagare gäller nedan. Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön behöver du agera snabbt. Om du går med på att fortsätta jobba utan lön mot ett löfte om att lönen kommer senare, är risken stor att du inte får lönegaranti vid en eventuell konkurs eftersom lönegarantin inte täcker äldre lönekrav. Om tingsrätten beslutar om konkurs, tar en konkursförvaltare över ledningen av företaget och förvaltar företagets egendom. Konkursförvaltarens uppgift är att företräda och tillvarata alla fordringsägares rätt. Konkursförvaltaren ska försöka sälja företaget eller dess egendom och fördela pengarna från försäljningen mellan dem som har fordringar på företaget. Därefter ska verksamheten läggas ned. För att förhindra kapitalförstöring kan dock verksamheten drivas vidare under en tid. Om du har frågor om vad som händer med verksamheten och din anställning ska du kontakta konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren brukar kalla till ett möte med de anställda för att informera om vad som kommer att hända. Med vänlig hälsning Susanna Ewerlöf Advokat
Med vänlig hälsning,
Susanna Ewerlöf, Advokat Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå
1
Hej I exemplet jag tänker på har företag X gått i konkurs. Jag fakturerar företag Y som underkonsult varefter företag Y fakturerar X med deras påslag. Vad händer då om företag X går i konkurs? Får jag som underkonsult räkna med att jag ej får betalt för mitt uppdrag? Eller måste företag Y ändå betala mig? Eller delar man på förlusten. Som sagt, vet att detta kan styras av avtal men vad är det normala förfarandet? Jag förhandlar med ett företag som vill skriva in i avtalet att de ej behöver betala för mina tjänster om de ej får betalt från företag X (inkl. om de går i konkurs).
8
Det är svårt att säga vad som gäller eftersom man utgår från vad som står i avtalet mellan dig och företaget Y och det styr/avgör i slutändan om ni delar på förlusten osv. Varje avtals relation är individuell och det är det som bestämmer vad som gäller i det enskilda fallet. Alternativet är om du kan anses vara anställd hos företaget X trots att du är underkonsult (om vissa kriterier anses uppfyllda såsom att: Är avtalsförhållandet långvarit? Har konsulten bara arbetat för en kund under tidsperioden? m.m. ) och då kan man få en prioriterad fordran i konkursen. Med vänlig hälsning Susanna Ewerlöf Advokat
Med vänlig hälsning,
Susanna Ewerlöf, Advokat Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.