Råd om att driva frågan hos jurist

Anonym
Jag bedriver min verksamhet i en lokal i Stockholm city sedan 2004.
Nu vill hyresvärden höja min hyra med 140 % De tycker att jag betalar mycket lägre än marknadshyrorna. Är det rimligt att man höjer hyran så mycket på en gång?
32
1
Hej! Om du som hyresgäst upplever att din hyra inte är skälig kan du skicka in en överklagan till Hyresnämnden. Hyresnämnden granskar då din överklagan och gör en bedömning. Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek ska hyran fastställas till skäligt belopp. Hyran ska inte anses som skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga, se 12 kap 55 § jordabalken (hyreslagen).
John Knutsson, jur. kand. - jklaw
8
Hej Till att börja med så måste hyresvärden säga upp avtalet om höjning av lokalhyra ska göras. Hyresvärden kan sedan bli ersättningsskyldig gentemot dig som hyresgäst om den nya hyran inte anses vara skälig. Hyr mycket hyran får höjas vid ett tillfälle finns inget specifikt svar på. Utan vid höjning av hyran utgår man från marknadspriset för liknande lokaler på orten vid tidpunkten för hyrestidens utgång . Om en höjning på 120 % anses skälig eller inte avgörs därför efter en jämförelse med hyran för liknande lokaler. Indirekt besittningsskydd Som lokalhyresgäst har du ett indirekt besittningsskydd om du hyrt lokalen i mer än 9 månader innan villkorsändringen sker . Om hyreshöjningen anses oskälig blir hyresvärden i sådant fall ersättningsskyldig gentemot er. Om den nya hyran däremot inte anses som oskälig är hyresvärden inte ersättningsskyldig gentemot er och då är det upp till dig som hyresgäst att antingen acceptera de nya villkoren (den höjda hyran) eller flytta från lokalen. För att få rätt till en eventuell ersättning råder jag er att vända er till hyresnämnden för medling. Detta måste göras inom två månader från det att hyresvärden sagt upp avtalet med villkorsändring.
Med vänlig hälsning,
Susanna Ewerlöf, Advokat Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.