Konkurrensförbud

10
Hej!

Hoppas att någon kan hjälpa mig.

Jag har nyligen slutat hos min förra arbetsgivare.
Efter 3,5 år på bolaget med toppresultat som försäljare så blev jag inkallade på ett möte med min chef och kontorschefen. De sa kort att målet med detta möte är att du ska säga upp dig från företaget idag. För att göra en jobbig historia kort, jag var totalt oförberedd på detta och ville inte säga upp mig, men det slutade med att jag skriv på ett dokument och så var jag uppsagd.

När jag började på bolaget så skrev jag på ett "Konkurrensförbudsdokument", detta var givetvis en förutsättning för att jag skulle få jobbet. Nu till min fråga; Om jag startar en konkurrerande verksamhet och dessutom får med mig en eller flera kunder från bolaget, hur starkt är då detta dokument som jag skrev på?
Kommer de att kunna vinna en rättstvist?
Om de vill göra tillvaron djävlig för mig så kan de förmodligen sätta igång med att processa mot mig etc och om de gör det, vilka konsekvenser kommer detta att få för mig och mitt företagande?

Jag vill tillägga att jag fick ett "avgångsvederlag" som innebär att jag får ut 6 månadslöner och dessa betalas ut månadsvis tom juli och dessa pengar behöver jag för att kunna leva. Kan de tex strunta i att betala ut dessa pengar om vi går in i en tvist?
Kan de göra så att jag inte kan starta mitt bolag på något vis?

Med andra ord så är jag intresserad av att veta hur och i vilken omfattning jag drabbas av detta konkurrensförbud om jag väljer att starta bolag! Jag har hört av andra att den här typen av dokument aldrig håller i en domstol men att det kan bli en jobbig process av det om min förra arbetsgivare väljer att sätta hårt mot hårt.
Kan väl nämna att bolaget jag jobbade på har STORA Resurser men det har inte jag...

Om du kan hjälpa mig på något vis så vore jag ytterst tacksam. Jag vågar inte köra igång något innan jag vet vad som gäller. Om jag får grönt ljus på detta så är det bara att köra 🙂 Om du behöver mer info om vad som står i Konkurrensavtalet så kan jag skicka det till dig som tror att du kan hjälpa mig!

Tack på förhand från en hungrig wannabe-företagare
JG
193
AJ AJ AJ![br][br] rtfm[br][br]Akta dig för att konkurrera med din förra arbetsgivare! Det blir allt vanligare med anställningskontrakt som innehåller konkurrensklausuler OCH som innebär yrkesförbud inom samma område efter att man slutat sin anställning. Särskilt vanligt är det hos amerikanska och brittiska företag i Sverige, och yrkesförbudet kan gälla upp till två år efter avslutad anställning.[br][br]OK, företag kanske är olika nitiska att hålla koll på före detta anställda och driva vissa övertramp vidare. Men varför chansa?[br][br]Det kan gå så långt som skiljedomsförfarande med dryga vitesbelopp (vanligt att företag inte vill skylta med sina konflikter). Har du då enskild firma så kan du gå i personlig konkurs eftersom ditt personnummer är företagets organisationsnummer. [br][br]Du kan lugnt starta eget, bara det är inom något annat verksamhetsområde än din senaste anställning.
2360
37
Vänta ut tiden. Du kan starta ett företag med andra inriktningar tills vidare. Man har inte dessa avtal för skojs skull.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
10
Tack till er som har kommit med synpunkter. Det hela är lite knivigt, vill så gärna smida medans järnet är varmt...[br][br]
JG
10
...jo och sen är det ju så, att jag kan väl inte bara starta ett företag hur som helst. Det bör väl vara en inriktning som jag är bra på?[br][br]//Johan
JG
190
Frågor om sådana här situationer är väldigt svårt att svara på frågor om eftersom det inte är lagreglerat utan avtalsreglerat. Och exakt hur dina avtal ser ut vet ju inte vi.[br][br]Dessutom misstänker jag att det finns något mer i bakgrunden till den här historien, eftersom arbetsgivaren ville förmå dig att säga upp dig. Har full förståelse för att du inte gärna fläker upp det på nätet, men det gör det ännu svårare att ge några svar.[br][br]Som andra redan också sagt så verkar det på din beskrivning finnas en relativt stor risk att din arbetsgivare kan gå i strid mot dig om du öppnar en konkurrerande verksamhet.[br][br]Det är inte säkert din arbetsgivare har på fötterna eller kan vinna en sådan tvist, men funderar du på att ta risken bör du definitivt skaffa dig en bra affärsjurist och gå igenom det hela med denna innan du gör något annat.[br][br]Eller fundera ut en affärsidé där du kan använda dina tidigare kunskaper men slippa risken att börja karriären med en juridisk tvist.
456
1
[quote author=Johan Gunnarsson link=topic=3528.msg16285#msg16285 date=1203668286][br]...jo och sen är det ju så, att jag kan väl inte bara starta ett företag hur som helst. Det bör väl vara en inriktning som jag är bra på?[br][br]//Johan[br][/quote][br][br]Ja, det är ju en fördel om man säger så. Som sagt så för att vi skall kunna hjälpa dig så vore det intressant att få ta del av det där dokumentet/avtalet. Vad gäller vid egen uppsägning, på vilka grunder blev du "uppsagd"..etc..?
10
Så här står det i avtalet som jag skrev på:[br][br]Konkurrensförbud[br][br]1. Under anställningstiden (oavsett om den Anställde erhåller arbetsuppgifter från Bolaget eller  blivit arbetsbefriad) samt under 9 månader efter anställningens upphörande äger den anställde inte rätt att:[br][br](a) direkt eller indirekt, oberoende av om ersättning erhålls, förbereda eller utöva med Bolaget konkurrerande verksamhet eller att annars direkt eller indirekt, ta anställning eller förvärva andel (inklusive vinstandel) i företag eller annan juridisk person som bedriver sådan verksamhet eller att på annat sätt bistå sådant företag  eller annan juridisk person.[br][br](b) direkt eller indirekt verka för att en eller flera kunder, helt eller delvis, lämnar bolaget eller övergår till en med Bolaget konkurrerande verksamhet, eller[br][br](c) direkt eller indirekt, verka för att en eller flera anställda hos Bolaget, övergår till en med Bolaget konkurrerande verksamhet.[br][br]2. Om den Anställde bryter mot konkurrensförbudet skall den Anställde till Bolaget för varje särskild överträdelse utge vite med ett belopp motsvarande 6 månadsinkomster. Med månadsinkomst avses den genomsnittliga månatliga inkomsten som den Anställde uppburit från Bolaget under det sista anställningsåret, inklusive provision, tantiem eller annan liknande förmån.[br][br] För den händelse bolagets skada på grund av överträdelsen av konkurrensförbudet överstiger nyssnämnda belopp skall Bolaget äga rätt till ersättning av den Anställde jämväl med överskjutande belopp.[br][br]3. Punkt 1(a) avser inte bemanningsföretagen Manpower AB, Proffice Sverige AB, Poolia AB, Adecco Sverige AB och Lernia Bemanning AB som står för ca 80% av bemanningsmarknaden i Sverige.[br][br]4. I händelse av uppsägning pga arbetsbrist gäller inte punkt 1(a)[br][br]Jag vill poängtera att jag var i en mycket pressande situation när jag skrev på.[br]Tack till er alla som bidrar med synpunkter. Knivigt det här, är det någon av er som är jurist med fokus på arbetsrätt så skulle jag känna mig lite mer trygg i hur jag ska gå vidare.[br]Om någon av er har något kreativt förslag på hur jag kan starta verksamheten utan att det hela blir upptäckt så skulle det också vara intressant att ta del av.[br][br]Tack!
JG
190
Eftersom konkurrensavtalet gäller 9 månader och du dessutom har lön för 6 månader förstår jag på sätt och vis inte din stridslystnad. Hade jag varit du hade jag ägnat de kommande 9 månaderna åt att meritera mig själv med till exempel studier eller ett nytt jobb och med att samla kapital för att sedan om 9 månader starta bolaget. [br][br]Är i huvudsak inte jurist utan ekonom, men har läst en del juridik och däribland arbetsrätt och efter snabb genomläsning så är det knappast något orimligt avtal, särskilt inte med tanke på att du får lön för sex av de nio månaderna. [br][br]Det du skulle kunna tvista om är huruvida du verkligen sade upp dig själv eller pressades i sådan grad att det istället handlar om uppsägning på grund av arbetsbrist.[br][br]Å andra sidan tar en sådan här juridisk tvist mycket tid och kan bli väldigt kostsam för dig om du förlorar eller slutar i en mindre fördelaktig förlikning för dig. Dessutom riskerar tvisten att dra ut på tiden, varför du får lägga de kommande nio månaderna och mer därtill på den juridiska tvisten innan du ändå kan starta ditt företag. Då är det bättre att ladda batterierna..
10
Tack Wooster för dina kloka ord. [br][br]Vet iof inte om det handlar om stridslystnad, snarare handlar det om ett oerhört bra tillfälle att starta ett företag för mig där flera nyckelfaktorer är till min fördel. Skulle jag vänta i 9 månader så vet jag inte om läget skulle vara detsamma. Sen håller jag med dig, jag sitter inte i sjön och det finns gott om företag som skulle vilja ha mig i sin säljorganisation, det vet jag.[br][br]Hur som helst, tack till dig Wooster och till er andra som engagerar er.[br][br]//Johan
JG
450
Jag tycker du ska starta direkt och ta med dig så många kunder du kan... Men du startar ett AB i en annan persons namn. Flickvän eller så...[br][br]Vi har haft liknande duster, och jag kan säga att ingen har juridiskt sett kunna stoppa oss ännu... Men gör inget som syns före du fått alla dina pengar.
193
rtfm[br][br][size=12pt]Freetime, bespara oss från sådana råd här på forumet! Om du vill ge råd för att hjälpa en person, så bör de dessutom vara lagliga.[/size]
1616
4
Instämmer till fullo med heal här. [br][br]freetime det finns bättre råd än det du ger. Vi har många läsare här på forumet och de skulle vara synd om de tror att det är korrekt att göra som du rekommenderar.[br][br]Jag hoppas du, freetime, respekterar att vi moderatorer försöker hålla ett forum som har hög klass och att den kunskap vi kan sprida här faktiskt är kunskap som kan vara utvecklande i det egna företagandet. Att bryta mot lagen eller rekommendera till lösningar som är sådana är inget som vi på forumet står för eller rekommenderar. Vill man ha ett bra företagsklimat är det det vi ska hjälpas åt att stimulera fram.[br][br][br]Johan, det är svårt att ge dig andra tips förrän man vet mer vad du verkligen vill göra. [br][br]Med vänliga hälsningar[br][br]Magnus Olsson[br][b]Moderator Företagande.se[/b]
Må väl!
190
Freetimes tips är tyvärr inte helt genomtänkt. Om några av Johan Gunnarssons kunder nu försvinner till ett hel nystartat bolag, som när den förre arbetsgivaren gör lite research, visar sig tillhöra en närstående till Gunnarsson måste man vara rätt bra dum för att inte förstå vad det rör sig om och dra igång hela fejden ändå eftersom man nog rätt snabbt kan peka ut Gunnarsson som faktisk företrädare för bolaget (även om han inte är den formelle företrädaren).
2066
2
Jag hade lätt åkt till ett land med trevligare klimat än det vi har här och gjort absolut ingenting i 6-9 månader (eventuellt tänkt en massa och funderat ut framtiden). Avtalet verkar ganska rimligt och 9 månader känns som kort tid. Det verkar som en tvist med det avtalet som grund skulle kunna bli kostsam, även om du inte blir tvingad att betala det vite som föreskrivits kommer det ta mycket tid och kraft, något som går att ägna åt bättre saker.[br][br][quote author=freetime link=topic=3528.msg16348#msg16348 date=1203895786][br]Jag tycker du ska starta direkt och ta med dig så många kunder du kan... Men du startar ett AB i en annan persons namn. Flickvän eller så...[br][br]Vi har haft liknande duster, och jag kan säga att ingen har juridiskt sett kunna stoppa oss ännu... Men gör inget som syns före du fått alla dina pengar.[br][/quote][br][br]Varför?[br]Även om det går att krångla sig ur ganska mycket rent juridiskt så är det fortfarande moraliskt förkastligt. Det är inte så jag önskar att mina anställda skulle uppträda, så därför skulle inte heller jag uppträda så.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
2360
37
Jag har varit med om en person som förstörde ett företag jag hade och sedan tog med sig alla kunder. Det gick ett tag tills han gick i konkurs efter konkkurs. Ta du och vila upp dig, har man dessutom varit i en pressad situation så finns det än större anledning till detta. Finns inte kunderna kvar efter 9 månader så var glad att du inte starta upp.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
456
1
[quote author=Jonathan link=topic=3528.msg16418#msg16418 date=1204065783][br]Jag hade lätt åkt till ett land med trevligare klimat än det vi har här och gjort absolut ingenting i 6-9 månader (eventuellt tänkt en massa och funderat ut framtiden). Avtalet verkar ganska rimligt och 9 månader känns som kort tid. Det verkar som en tvist med det avtalet som grund skulle kunna bli kostsam, även om du inte blir tvingad att betala det vite som föreskrivits kommer det ta mycket tid och kraft, något som går att ägna åt bättre saker.[br][br][quote author=freetime link=topic=3528.msg16348#msg16348 date=1203895786][br]Jag tycker du ska starta direkt och ta med dig så många kunder du kan... Men du startar ett AB i en annan persons namn. Flickvän eller så...[br][br]Vi har haft liknande duster, och jag kan säga att ingen har juridiskt sett kunna stoppa oss ännu... Men gör inget som syns före du fått alla dina pengar.[br][/quote][br][br]Varför?[br]Även om det går att krångla sig ur ganska mycket rent juridiskt så är det fortfarande moraliskt förkastligt. Det är inte så jag önskar att mina anställda skulle uppträda, så därför skulle inte heller jag uppträda så.[br][/quote][br][br]Bra svarat!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.