Bokföra transport

1

Mitt företag har utfört ett arbete där även transporten har fakturerats till kund. Det är resan som teknikern gjort i en personbil till och från arbetet åt kund. Vilket konto ska det bokföras på? 

1073
139

Resan ska bokföras som en intäkt (3590 Övriga fakturerade kostnader kan vara lämpligt). Ifall arbetet är momspliktigt ska då moms även läggas på resekostnaden.

Ersättning till teknikern om t.ex. denne använt egen bil bokförs som kostnad när denna utbetalas.

 

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.