Aktiekapital

0
Startade aktiebolag oktober 2019.
Aktiekapitalet är 50000 kr.
Gäller det nya kravet 25000 kr även mitt företag eller är kravet på aktiekapital fortfarande 50000 kr för mitt företag?
967
85
Det nya kravet gäller alla privata aktiebolag. Det är dock en process att minska ett befintligt aktiekapital. Det kostar också.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
9
Det stämmer som Johan säger! Kraven gäller för alla, men det är en "process" att sänka aktiekapitalet. Är du i behov av pengarna och vill ta ut hälften av summan gör du det på följande sätt: 1. Bolagsstämman ska fatta beslut om minskning av aktiekapital genom återbetalning till aktieägarna. Beslut: ändring av bolagsordning. 2. Ett yttrande från styrelsen om den förslagna återbetalningen ska även bifogas där motivering framgår om att återbetalningen är försvarlig med hänsyn till bolagets ställning, likviditet och konsolideringsbehov. 3. Anmälan om beslutet skickas in till Bolagsverket (senast 4 månader efter att styrelsen fattat beslutet). 4. Efter att Bolagsverket accepterat ändringen (kostar ca 1 000 kr) ska du bokföra ändringen. [b]Bokföring: minskning av aktiekapital[/b] * 2081 (aktiekapital) : 25 000 (debet) * 2893 (Skulder till närstående personer) : 25 000 (kredit) [b]Skattekonsekvenser:[/b] Återbetalning av aktiekapital till aktieägare brukar behandlas som utdelning ( [url=https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/inkomstskattelag-19991229_sfs-1999-1229#K42]42 kap. 17§ IL[/url] ).
967
85
Det stämmer delvis som Alexander skriver. Om du ska ta ut en del av aktiekapitalet och att då aktiekapitalet minskar ska också sökas tillstånd från Bolagsverket. Det tar någon månad och kostar 1500 kr till.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.