Anställd och föräldraledig med enskild firma vid sidan av?

9
Hej på er!

Jag har en anställning på 100% som jag kommer att vara föräldraledig ifrån samtidigt som jag driver en enskild firma med min make som medhjälpare.

Under tiden jag tar ut föräldrapenning från anställningen kommer jag att avvara två timmar i veckan till företaget samtidigt dom min make utför arbetsuppgifterna som vanligt.

Min fråga är då, hur ska/får vi fördela vinsten? Ska/får jag ta halva vinsten trots att jag bara arbetar två timmar i veckan(som firmaägare) eller får min man ta mer än halva vinsten trots att han är medhjälpare? Får medhjälpare ta ut mer av vinsten eller är det förbjudet eller endast olämpligt ur ett etiskt syfte?

Får han ta hela vinsten vissa månader? Får han arbeta 100% i min firma när jag är föräldraledig om firman står på mig?

Ge gärna förslag på hur jag kan lösa denna situation på bästa sätt. Otroligt tacksam för svar!
1073
139
Det är ju en fråga som tar upp ett specialfall (som å andra sidan borde kunna inträffa relativt ofta), så jag tycker att du ska ställa frågan till Skatteverket och beakta det svar du får av dem. Om du får svaret att det går att lägga större delen på medhjälparen kan ni ju göra så och då i kommande inkomstdeklaration bifoga kommentar om att ni vid förfrågan fått det beskedet.
2360
37
SE TILL ATT FÅ DET SKRIFTLIGT FRÅN SKV. Ännu finns det inget ämbetsmannaansvar tyvärr.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
1009
206
Från Skatteverket: --- Medhjälparfallet Om en av er (med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter) har en mer ledande ställning anses denna driva verksamheten och den andra anses hjälpa till. Exempel: Medhjälparfallet Eleni är jurist och driver en advokatbyrå. Hennes make är inte jurist och gör allt kontorsarbete, tar emot telefonsamtal, bokar besök, fakturerar och sköter grundbokföringen. I detta fall anses Eleni ha ledande ställning och hennes make anses vara medhjälpare. I medhjälparfallet kan endast överskott fördelas. Den medhjälpande maken får inte ta större del av inkomsten än vad som motsvarar en marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Om ersättningen överstiger 90 kr per timme måste du kunna visa hur ersättningen har räknats fram. Med ersättning menas här makens del av nettointäkten efter avdrag för egenavgifter. Före avdrag för egenavgifter blir beloppet cirka 120 kr (1,33 x 90). Om den medhjälpande maken utför arbete i bostaden får det räknas med så länge ersättningen är marknadsmässig. Telefon­passning och representation i bostaden får däremot inte räknas med. --- Så om han nu är medhjälpare i ditt fall så tar han ut efter timmar x "timlön". Men det kan ju inte vara så att han nu utför de sysslor som du brukade göra, för då är han väl knappast medhjälpare. Tänk också på att du inte får ta föräldrapeng för tid du arbetar i firman.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.