Hur använda konto 2730 7510

2
Hejsan

Jag har just tagit över bokföringen för mitt AB från en redovisningskonsult jag tidigare anlitat, då jag kände att det inte funkade så bra.
Nu ser jag att det är ganska rörigt i bokföringen, en fråga som uppstår för mig är hur konto 2730 skall användas.

Efter halva året i år, så är saldot på kontot 0:- (det har passerat en hel del pengar på kontot).
Är det riktigt att detta kontot används så, att transaktionerna balanserar varanda?

I vissa fall är 2730 bokfört mot 7510 och i vissa fall mot 1630.
2370 och 7510 heter ju likadant i kontoplanen, så vad är egentligen skillnaden på dem?

Olika transaktioner av samma slag har bokförts olika på olika månader, så ja, novis som jag är blir det rörigt och det är omöjligt att tyda vad som är rätt, eller "mest rätt".

I grund och botten är väl frågan, hur skall kontona 2730 och 7510 användas?

Tack, Thomas
632
2
Hej, Det låter som att redovisningskonsulten har hanterat detta korrekt. Konto 7510 är kostnaden för arbetsgivaravgiften på lönen. 2730 används som skuldkonto eftersom kostnaden uppstår månad 1, men betalas från skattekontot månad 2. Konto 1630 avser skattekontot och det krediteras när pengarna dras från kontot den 12e. Mitt tips är att ta hjälp av någon som kan för att åtminstone stämma av så det blir rätt, någon gång då och då. Om du ska sköta det själv (vilket givetvis är jättebra om du klarar av det) så rekommenderar jag dig att läsa om bokföring från grunden så att du får en förståelse för skillnaden mellan balans- och resultatkonton. 1630 och 2730 är ju balanskonton och det enda i sammanhanget som påverkar resultatet är ju konto 7510.
2
Bra, tack, det betyder alltså att alla transaktioner som är att hänföra till sociala avgifter skall bokföras på 7510, men inte nödvändigtvis behöver passera 2730 om det inte uppstår en skuld under tiden? Ok, så korrekt bokfört skall det alltså bokföras som så att Då skuld uppstår 7510 Debet mot 2730 Kredit. Då skatten betalas den 12e 2730 Debit mot 1630 Kredit och 1630 Debit mot 1930 Kredit Då har både 2730 och 1630 balanserats och 7510 och 1930 tar "resultatet". Korrekt? Och 1630 används egentligen bara för att spegla skattekontot, eller har man någon mer "nytta" av det kontot"
1441
187
Ja, det ser vettigt ut. Och skulden på 2730 uppkommer ju då när man betalar ut lönen. 1630 är kontot för skattekontot, och ska stämmas av så det stämmer mot skattekontot i verkligheten. Det är som ett vanligt bankkonto, fast det är staten som håller i det. ( och betalar bättre ränta än de flesta banker)
Anonym
Hej, Jag kan inte annat än hålla med krjh att en kurs i bokföring verkar som ett bra alternativ om du vill sköta bokföringen själv. Att 2730 och 1630 balanserats betyder ju inte att de ska vara noll. 2730 är ofta helst noll mellan 12e och 25e. Men 1630 är bara noll ifall du betalat exakt de skatter och avgifter som ska betalas och inte har någon skuld (tex bolagsskatt) eller räntor. 1630 är mer sällan noll. 7510 är ett resultatkonto. 1930 är ett balanskonto och ska visa exakt vad som finns på ditt bankkonto vid varje tid. Det tar således inget resultat. Balans och reslutat är viktigt att kunna skilja på. Och förstå vad de är.
Anonym
Det är vad jag kan se ingen som sagt att de ska vara noll.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.