Avdrag för hyra, menar de per år eller månad?

74
1
Har precis läst att man kan göra hyresavdrag, är denna summa på 2000/4000 kr per år eller månad?

"Om du inte har någon särskilt inredd lokal kan du under vissa förutsättningar göra ett schablonavdrag för arbetsrum. Du kan då göra avdrag med 2 000 kronor om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din make. Har du arbetsrum i en bostadsrätt eller i en hyresrätt är avdraget 4 000 kronor. I schablonavdraget ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden, t.ex. kostnader för värme, vatten, el m.m. Förutsättningar för avdraget:
• Du har arbetat minst 800 timmar i din bostad.
• Det får inte vara fråga om arbetsuppgifter som du lika gärna kunde ha gjort i en särskild lokal som du har för din verksamhet."
1073
139
Tyvärr sett ur din synvinkel, så är det per år de menar.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.