Bokföring av tjänstepension

6
Hej
Är nu till forumet här, har en fråga angående tjänstepension.
Jag har ett relativt nystartat AB, jag är ensam anställd där jag hyr ut mig själv som konsult.

Jag har tecknat tjänstepension genom SEBs trygg liv.

Hur ska jag bokföra denna?
Det består ju av pensionskostnader (ålders-, sjuk-, familjepension och premiebefrielse)
men även Tjänstegrupp liv och olycksfall och vårdförsäkring.

Pensionskostnaderna skattas med 24,26%, (särskild löneskatt) men hur blir det med de andra kostnaderna? Är det förmånsbeskattning på dem? Är de ens avdragsgilla?

mvh Fredrik
5
Ska snart få lite feedback på min bokföring så jag garanterar inte att det är rätt men jag har gjort enligt följande: 2440 leverantörsskulder - kredit 6318 premier för pensionsförsäkring - debet 2514 beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader - kredit 6319 särskild löneskatt på pensionskostnader - debet 2894 avräkning ägare - debet (de andra kostnaderna som du skriver om lade jag in här då de inte ska vara avdragsgilla) 3740 öresavrundning
6
Tack för svaret. Det är då ingen särskild löneskatt på de övriga kostnaderna? De är bara ej avdraggilla? Ska man bli förmånsbeskattad på dessa då eller? En annan fråga, när ska man betala in den särskilda löneskatten? Den redovisas väl på inkomstdeklarationen. Betalar man in den på skattekontot som en klump vid årets slut?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.