Bokföring av skattedeklaration av moms

2
Jag har startat en liten enskild firma som än så länge inte har några inkomster. Däremot har jag köpt in en del prylar m.m. jag behöver i firman.

Har lämnat in två skattedeklarationen då jag redovisar momsen kvartalsvis. Har förlängt räkenskaps år fram till december 2011.

Första kvartalet deklarerade jag den 2011-01-22 moms för oktober - december 2010 på 44 kr för inköp jag gjort som jag då ska få tillbaka från skatteverket. Andra kvartalet för januari-mars 2011 deklarerade jag moms den 2011-04-22 på 1125 kronor som jag då också ska få tillbaka. 2011-04-27 satte skatteverket in 1125 kr in på mitt privata bankkonto och minskade deras utgående skatteskuld till mig med samma belopp. De 44 kronorna från första redovisningen ligger fortfarande som en utgående skuld på skattekontot, så när jag får tillbaka dessa vet jag inte…

Min fråga nu är hur jag borde redovisa denna hantering i bokföringen.
- Ska skattedeklarationerna jag gör redovisas? Hur i så fall?
- Ska skatteverkets utbetalningar till mitt privata skattekonto redovisas? Hur?

M.v.h.
Anders
1073
139
Lämpligt är att som sista verifikation i respektive momsperiod boköra en momsredovisningsverifikation. Riktigt bra är att det program du använder kan bokföra denna med automatik. Det som ska ske i momsredovisningsverifikationen är att samtliga momskonton (ingående och utgående moms) nollas och diffen hamnar på ett momsredovisningskonto, debet vid momsfordran och kredit vid momsskuld. När sedan momsen betalas eller erhålls ska bokföring utföras så att skulden/fordran konteras bort på momsredovisningskontot. 2011-03-31 borde du bokfört momsredovisningsverifikation: Kredit 2641................1125 kr Debit 2650 alt 1650.......1125 kr 2011-04-27 borde du bokfört inbetald momsfordran: Kredit 2650 alt 1650.......1125 kr Debet 2013................1125 kr
2
Tack för svaret! Använder manuell bokföring på dagboksblad och vill hålla ner antal konton och förenkla bokföringen för mig så mycket det går. Kan jag kanske skippa kontona 2650/1650 och istället direkt bokföra mot eget kapital när jag gör skattedeklarationen? Detta borde i så fall göra att jag inte behöver bokföra när skatteverket väl betalar ut pengarna till mitt privata konto. Detta steg kan jag ju i så fall hoppa över!? Är det OK att göra så?
1073
139
Riktigt rätt är det väl inte genom att varje affärshändelse ska bokföras, men så borde man väl kunna göra.
589
1
Håller med, det borde inte vara några problem. andpers: När du får pengarna från Skatteverket ska du, helt riktigt, inte bokföra dessa. Du har ju bokfört momsen tidigare mot eget kapital, det räcker.
394
1
Citat från Bokföringsnämndens uttalande 97:2; [i]Enskilda näringsidkare kan som regel hantera skatter och avgifter på motsvarande sätt i samband med bokslut. Det innebär att arbetsgivaravgifter, innehållen preliminärskatt för anställda och mervärdesskatt (utom vid årsvis redovisning), som ännu inte redovisats i en skattedeklaration, tas upp under olika rubriker i balansräkningen. Näringsidkaren debiteras normalt preliminär skatt (F-skatt) samt slutlig skatt. Dessa debiteringar omfattar förutom näringsidkarens privata skatter, såsom inkomstskatt och egenavgifter, även rörelserelaterade skatter, t.ex. fastighetskatt för näringsfastighet och särskild löneskatt för anställdas pensionskostnader. För den som redovisar mervärdesskatt årsvis i självdeklarationen ingår dessutom mervärdesskatt. Hur stor del som utgör privata skatter och avgifter och hur stor del som avser olika rörelseposter går normalt inte att avgöra. Om sådan debiterad skatt betalas med medel från verksamheten tas betalningen i den löpande bokföringen upp i sin helhet som ett uttag från eget kapital. Vid bokslut förs alla fordringar och skulder för nu nämnda rörelserelaterade skatter mot eget kapital. Detta medför att vissa rörelserelaterade skatter inte alls redovisas i balansräkningen.[/i]
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.