Tänker ditt företag avstå från revision?

2
Från och med räkenskapsår som inleddes den 1 november 2010 eller senare kan nästan 300 000 svenska aktiebolag i genomsnitt spara 12 700 kr per år genom att avstå från revision. En förutsättning är att företaget uppfyllt två av tre kriterier under ett av de två senaste räkenskapsåren:

- Nettoomsättning högst 3 miljoner kronor.
- Balansomslutning max 1,5 miljoner kronor.
- Medeltal anställda högst 3 på helårsbasis.

Aktiebolag som vill avstå från revision behöver ta ett beslut i samband med en bolagsstämma och lämna in en anmälan till Bolagsverket.
589
Att tänka på är att i nuläget (det har pratats om lättnader) måste fortfarande årsredovisning göras, dvs Årsredovisningslagen måste följas. Det skulle jag personligen ta hjälp med, om jag vore småföretagare.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.