Hjälp resultatrapport.

2
3. Resultatbudget  Från moms bortses Resultat- och likviditetsbudget för Café ”Kaffe bullar”
Anna är anställd av Carin på Smultron Caféet. Nu har hon fått chansen att bli sin egen (enskild firma) genom att hyra en gammal cafélokal av Edward. Hennes café ska heta ”Kaffe bullar”.
Hon ska betala 150 000 kr för inventarierna. Anna satsar 50 000 kr som eget kapital och lånar 100 000 kr av banken. Hon ska starta redan den 1 januari då hon får lånet och samtidigt betalar hon inventarierna. Du ska hjälpa henne med den ekonomiska planeringen och får följande upplysningar för det kommande året:
• Försäljningen beräknar hon till 75 000 kr per månad. I augusti har hon stängt för semester.
• Varukostnaden (11 månader (1 månad har hon semester) blir 110 000 kr per år.
• Hon ska ta ut 28 000 kr i månaden som privatuttag, när semestern börjar räknar hon med att börja ta ut mer i privatuttag.
• Driftskostnaderna (hyra, tele, el, förbrukningsmaterial mm.) är 15 150 kr i månaden.
• Anna ska göra en broschyr som hon skickar till kunder under februari. Den kostar 14 500 kr. Samtidigt köper hon frimärken för 1 500 kr till utskicket. (Reklam)
• Räntan på lånet är 10 % och betalas halvårsvis den ska betalas den 30 juni tillsammans med en amortering på 10 000 kr. Nästa betalning betalas innan årsskiftet.
• Värdeminskningen (avskrivningen) på inventarierna är 10 % per år.

a/ Gör en resultatbudget för Annas hela första året.

Budget för annas första år:

Intäkter:
Försäljning 825000 Kr För 11 månader.

Kostnader:
Varukostnad 110 000 kr
Lön 340 000kr // 28000kr i månaden och augusti 32 000kr.
Driftkostnader 181 800 kr
Broschyr/frimärken 16 000kr
Avskrivning inventarier 10% av 150 000 = 15 000 kr
Ränta = 10.000kr betlas 30juni

+153000 Efter 1 år.

Ser den här resultat rapporten rätt ut eller något jag ska ändra?
Skulle någon även kunna ge mig en likviditets rapport på den här ?
1324
4
Eftersom du har en enskild firma så är ju privata uttagen (lönen) för dig som ägare ingen kostnad. Så resultatet borde se ut som följer.[br][br]Intäkter:[br]Försäljning 825000 Kr För 11 månader.[br][br]Kostnader:[br]Varukostnad 110 000 kr[br] Driftkostnader 181 800 kr[br]Broschyr/frimärken 16 000kr[br]Avskrivning inventarier 10% av 150 000 = 15 000 kr[br]Ränta = 5.000kr betalas 30juni och  4500:- den 31december[br]+482700 Efter 1 år.[br][br]Sedan för likviditeten så är det ju en fråga om den skall ligga per månad. Samtidigt frågar man sig hur hon momsredovisar. Påverkar likviditeten i hög grad.  Och sist. Med den inkomsten borde ju hon ha ett f-skattebeslut och det vet vi inte något om. [br][br]Helt klar får hon lite likviditetsproblem i början av året. [br]Hon har 150 000:- och det betalar hon direkt för inventarierna. Hon har alltså inga pengar att köpa varor för den 2 januari. [br][br]Hans
2
Lite klurigt. Har lite problem med en likviditets budget uppgift som du kanske kan hjälpa mig med och förklara jag har iaf gjort så här är det rätt? samma som ovan resultberäkningen. Blev lite sne här i forumet med texten.[br][br]b/ Gör en likviditetsbudget månadsvis för första halvåret. Annas egen insats behandlas som ingående behållning.[br][br]I jan månad så lägger jag till de 50.000kr så summan blir 225.000kr annars investering.[br]Sen inköpningen av inventarierna har en kostnad på 150.000 och hon har en avskrivning på 10% om året det blir 12500 och ska man betala det i månaden blir det 1042 kr om man avrundar.[br]Sen amorteringen och räntan blir 20.000kr tillsammans[br][br][br][br]                                                Jan              feb        Mar          Apr          maj          juni [br]Inbetlaningar[br]Försäljning                              75.000        75.000    75.000      75.000    75.000    75.000[br][br]Erhållna bank lån                  100.000[br][br]Summa inbetalningar            225.000      75.000    75.000      75.000      75.000    75.000[br]      [br]Utbetalningar [br]Amortering ränta:                                                                                                      20.000[br][br]Varuinköp                              10.000          10.000    10.000      10.000      10.000      10.000[br][br]Driftkostnader                        15.150            15.150    15.150        15.150      15.150    15.150                                  [br][br]Personal                                28.000            28.000    28.000      28.000      28.000      28.000[br]Reklam                                                        16.000                              [br]Inköp av inventarier(avskrivning)1042          1042      1042      1042        1042  1042    1042  [br][br]Övriga utbetalningar[br]Summa utbetalningar=        jan54192      feb 70192    mar 54192      apr 54192    m 54192  j 54192        [br][br]Månandens över/underskott  170808      4808              20808            20808            20808    20808[br](Inbetalningar – utbetalningar)[br]+ ingående likvida medel        0              170808            175616          196424            217232    238040[br]Utgåendelikvida medel=    +170808        175616            180424        217232          238040    258848[br][br]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.