Hur ska jag bokföra när jag för över privat egendom till enskild firma?

2
Jag har startat en verksamhet som enskild näringsidkare. Har tidigare som privatperson köpt klättrings- och skyddsutrustning som jag nu ska föra in i företaget. De är ingen av de enskilda delarna i utrustningen som kostar mer än 5000 kr exkl moms så de bör inte räknas som inventarier. Hur exakt hanterar jag det här i bokföringen? Undrar bl.a. om jag ska bokföra allt i klump eller faktura för faktura? Jag har koll på grunderna i bokföring men det är första gången jag bokför så jag är inte så rutinerad.

Jag har också förstått att man ska göra en öppningsbalansräkning på t.e.x blanketten SKV 2150 och sedan spara den. Räcker det att jag i det här fallet fyller i summan för hela insättningen av utrustning (med moms) i rutan "Maskiner och inventarier" (B4) och sedan balanserar det mot "Eget kapital" (B10)?
394
1
Lite från Skatteverkets broschyr SKV295 skatteregler för enskilda näringsidkare;[br][br]Utgifter innan verksamheten[br]har kommit i gång[br]Om du har haft utgifter[br]innan verksamheten kommit[br]i gång får du dra av dem förutsatt att[br]• det gäller inköp under startåret och året före, dvs.[br]om verksamheten kom i gång i slutet av 2008, får[br]du dra av de utgifter du haft under 2007 och 2008[br]• det är en sådan kostnad som du skulle få dra av[br]också efter att verksamheten kommit i gång, dvs.[br]den behövs för din verksamhet[br]• du inte dragit av utgiften tidigare t.ex. i en annan[br]verksamhet[br]• Erhållna rabatter, dröjsmålsräntor och liknande[br]intäkter.[br]• Räntor på näringsverksamhetens kapital.[br]• Kursvinster på näringsverksamhetens fordringar[br]och skulder i utländsk valuta.[br]• det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra[br]av direkt vid inköpet, t.ex. förbrukningsartiklar[br]och inventarier av mindre värde[br]• det inte avser inventarier som du i samband med[br]starten tagit in i verksamheten till ett beräknat[br]anskaffningsvärde ( se nedan ).[br]Om du innan du startade din verksamhet köpt något[br]för privat bruk, t.ex. en svarv, kan du ta in den i din[br]näringsverksamhet. Men du får inte ta in den till ditt[br]anskaffningspris, utan till marknadsvärdet svarven[br]har den dag du tar in den i näringsverksamheten.[br]Marknadsvärdet kan du t.ex. visa med ett opartiskt[br]värderingsintyg som visar svarvens värde den dag du[br]för över den. Du bör också göra en ”öppen begäran”[br]i din deklaration. Det vill säga att du tydligt talar[br]om[br]att du fört över en privat tillgång och till vilket värde[br]du fört över den. Avdrag får du göra enligt reglerna[br]för värdeminskningsavdrag. Se ”Avdrag för värdeminskning[br]( avskrivning )”, sidan 17. Observera att[br]du inte får dra av beräknad fiktiv ingående moms.[br]Om den tillgång du för över till näringsverksamheten[br]har ökat i värde med stora belopp kan det bli aktuellt[br]med så kallad avskattning. Du måste då redovisa[br]vinsten[br]i inkomstslaget kapital.
Ulf Bjarme
2
Bumpar min egen tråd efter lång tid.[br][br]Som det står ovan så satte jag in diverse utrustning i enskild näringsverksamhet. Tyvärr gjorde jag inte en normal "egen insättning". Efter att ha lyssnat på någon som lärde mig bokföring så balanserade jag anskaffningsvärdet av utrusningen (+ ingående moms) mot en kortfristig skuld till ägaren (mig själv). Momsen tog jag sedan upp i min momsredovisning..[br][br]Nu senare har jag förstått att det är helt fel att göra så här. Är det enda alternativet att göra en insättning till marknadsvärdet och vad är i så fall marknadsvärdet för en mängd småsaker som rep, motorsågar och karbinhakar? När jag talat med bokföringsnämnden fick jag det lite kryptiska svaret att man kan ta in inventarier på lite olika vis i ett företag så jag antar att det finns olika varianter? Hur illa kan det gå om jag inte korrigerar mitt misstag?[br][br]Tack på förhand!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.