Bokföra betalning

6
Hej!

Här kommer en säkert (väldigt) enkel fråga men som jag har börjat fundera över. Säg att jag har fått en faktura från leverantör, bokför den som kostnad, moms och som leverantörsskuld.

När sedan jag går in på internetbanken och betalar den men sätter betalningsdatum till förfallodatum och skriver ut kvittens som underlag för verifikationen. Då har jag bokfört själva betalningen (D 2440 och K 1910 t ex) på dagen jag la in internetbetalningen. Eller ska jag använda det datumet pengarna dras? Företaget är ett AB.

Tack på förhand!
394
1
Det är när en ny affärshändelse sker som man också skall bokföra den. Alltså dagen när banken betalar din leverantör är datum för den nya affärshändelsen.[br][br]Ur bokföringslagen SFS 1999:1078[br][br]6. affärshändelser: alla förändringar i storleken och[br]sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på[br]företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och[br]utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna[br]tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller[br]annat,[br][br][br]Från Skatteverkets broschyr: [br][br]Bokföring[br]Det du ska bokföra är dina affärshändelser. Affärshändelser är allt som påverkar företagets ekonomi. Alla affärshändelser måste ha ett underlag (exempelvis ett kvitto eller en faktura). Under året sätter du in underlagen i en pärm. Underlagen kompletteras och görs till verifikationer.[br]Själva bokföringen görs löpande under året genom att du registrerar affärshändelserna på ett dagboksblad eller i ett datoriserat bokföringsprogram.
Ulf Bjarme
6
Tack Ulf!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.