Ägarbolag?

40
hej!

Jag har sedan några år en enskild firma. Det går ganska bra, jag överlever på inkomsterna och det blir lite över. Men det finns begränsningar för hur man får använda pengarna. De måste skattas ut alternativt fonderas (max 30% av överskottet varje år).

Nu funderar jag över att starta en sidoverksamhet. Men denna sidoverksamhet kräver en stor initial investering för att startas upp. Finns möjligheter att flytta överskott från min enskilda firma till ett annat bolag för att investera i sidoverksamheten? Jag misstänker att det inte är möjligt, utan att det kräver en annan bolagsform. Hur kan man lösa detta problem? Bedriva min huvudverksamhet i aktiebolagsform, som i sin tur ägs av ett "maktbolag" (också kontrollerat av mig) som tar hand om överskottet varje år, och som sedan kan investeras i annan verksamhet?

mvh
Higgins
2360
37
Om jag inte missminner mig så slår man ihop verksamheterna  skattemässigt, men varför inte investera i det du tänker under din firma, man behöver inte registrea om varje gång man får en ny idé, eller är det något klurigt du tänker på.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
40
hej,[br][br]och tack för svar.[br][br]Min huvudverksamhet är inom it-området (som jag idag bedriver som enskild firma), medan min tilltänkta nya verksamhet är förvaltning (av vad ännu inte bestämt). Men min önskan är alltså att kunna flytta vinst (ännu obeskattade medel) från min lönsamma konsultverksamhet inom it-området, till min nya verksamhet för att göra en startinvestering där (fortfarande med obeskattade medel). Som jag uppfattat regelverket för enskild firma får endast en typ av verksamhet bedrivas i firman. Som it-konsult kan jag alltså inte gå och köpa t ex aktier för långsiktig placering för perngarna jag dagit in som konsult, utan måste skatta ut dem eller lägga lite av dem i peridiceringfonder.[br][br]mvh[br]Higgins 
2360
37
Jag låter gärna andra svar på den frågan på tråden men du får gärna även ta kontakt via min E-post
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
Higgins,[br]jag har drivit verksamheter både i enskild firma och i ab. Jag tycker att det är enklast att jobba med ab och det revisorstvång som finns går att vända till något positivt. I dagsläget har jag förvisso delat in verksamheterna i flera olika bolag (av olika skäl), men det går att uppnå samma effekt i ett och samma ab, vilket jag hade rekommenderat inledningsvis.[br][br][br]Annars går det givetvis att ha moderbolag med flera döttrar som var och en har sin specifika verksamhet. Äger du modern och modern äger döttrarna till minst 90% kan du flytta pengarna på det vis du behöver - antingen genom lån mellan bolagen, eller som koncernbidrag (det sista påverkar resultatet). [br][br]Det finns flera skäl att lägga verksamheter i separata bolag, men kan man undvika det så blir det givetvis enklare och billigare.[br][br]Lycka till![br]
40
Tack för svar, och det låter lovande att man skulle kunna hålla allt inom samma ab. [br][br]Någon som har kännedom om referenslitteratur eller andra källor på området, eller någon länk till lagar/reglementen på området? Är frågeställningen reglerad av skattelagstiftning, eller bara av praxis?[br][br]mvh[br]Higgins
Jag har inga tips på litteratur, men visst regleras det av skattelagar: att ha full rätt över de likvida strömmarna i döttrar förutsätter att modern äger minst 90% av aktierna. Slå på koncernbidrag (flytta oskattat resultat till koncernbolag som där tar upp det som vinst istället (man flyttar helt enkelt den oskattade vinsten). [br][br]Jag hade kontaktat din blivande revisor![br][br]
40
ok, kanon. Tack![br][br]mvh[br]Higgins
720
För att man ska få lämna koncernbidrag så gäller att moderbolaget ska ha ägt dotterblaget både vid årets början och årets slut. Det är alltså inte möjligt att lämna koncernbidrag det första året man startar bolagen.[br][br]Sedan har jag svårt att förstå meningen med hela upplägget. En investering är en investering, och eftersom det inte påvrekar resultatet så kan man aldrig investera med "oskattade" pengar.[br][br]Tänk ett sceanario där du gör en miljon i resultat i moderbolaget men vill föra över det i dotterbolaget för att investera i aktier. Genom koncernbidraget sänker du resultatet till 0 kr i modern men får en vinst på 1 miljon i dottern. Skulle du nu ta hela summan 1 miljon kronor och köpa aktier så är det bara att byta n tillgång mot en annan och berör aldrig resultatet. Det innebär att dottern har en skatteskuld på 280.000 och inga pengar vilket väl knappast är det scenario du eftersträvar.[br][br]Kontntan är att det inte spelar någon roll hur du gör, investering kan aldrig göras med oskattat kapital oavsett bolagsform.
40
hej Redkon, och tack för svar![br][br]När du skriver att dotterbolaget åker på skatt på koncernbidraget, varför? Om jag jämför med min enskilda firma idag, så betalar jag ju ingen skatt på mina intäkter innan jag gör en investering. Jag har intäkter från min konsultverksamhet, och emellanåt gör jag en investering i datorer och programvara med dessa pengar. Skatt betalar jag ju bara på pengar som plockas ut ur firman, egna uttag. Vad blir skillnaden om ett dotterbolag får ett koncernbidrag som skall användas för en investering?[br][br]mvh[br]Higgins
2066
2
[quote author=Higgins link=topic=4780.msg23242#msg23242 date=1230311729][br]Om jag jämför med min enskilda firma idag, så betalar jag ju ingen skatt på mina intäkter innan jag gör en investering. Jag har intäkter från min konsultverksamhet, och emellanåt gör jag en investering i datorer och programvara med dessa pengar. Skatt betalar jag ju bara på pengar som plockas ut ur firman, egna uttag.[br][/quote][br][br]Du har missuppfattat något. Du betalar skatt på företagets resultat/vinst, inte på det du plockar ut.[br]Köper du en dator som kostnadsförs direkt (normalt under 5000/10000) minskar det ditt företags vinst. Köper du i stället en serverpark för 500 000 kommer du skriva av det under flera år framöver och endast den del som skrivs av under nuvarande år påverkar vinsten.[br][br]Jag rekommenderar dig att boka ett möte med en ekonom, revisor, eller liknande och prata igenom olika upplägg - för och nackdelar.[br]Om du genererar en vinst i ett aktiebolag betalar du bara bolagsskatten på 28% på vinsten och slipper din privata skatt på de pengar du tänker investera. Men som sagt, boka ett möte med lämplig kunnig person så får du säkert både snabbare och mer personlig hjälp.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
Jo, det stämmer ju att man måste skatta för pengar som skall investeras. Om man måste köra med flera bolag där något går med vinst och något med förlust, så kan man utnyttja koncernbidrag för att utnyttja förlusten och på så vis minimera totala skatten i koncernen det året.[br]Går man med vinst och skall investera mycket, kan man utnyttja periodiseringsfond med upp till 25% av vinsten. Dock har skattebyråkraterna inte kunnat hålla handen från syltburken och infört en schablonskatt fr o m Tax05 (med periodiseringsfond så "lånar man ju beloppet av staten och detta är en slags ränta på den slanten"):[br][br][i]En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten beräknas till 72 % av statslåneräntan vid utgången av november månad andra året före taxeringsåret multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Den 30 november 2007 var statslåneräntan 4,16 % så enklare uttryckt kan man säga att schablonintäkten för inkomstår 2008 (taxeringsår 2009) beräknas till 2,9952 % multiplicerad med summan av avsättningar till periodiseringsfonder.[br][br]Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.[/i][br][br]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.