Verifikationer och kronologi

6
Hejsan,

Jag använder Visma Enskild Firma och upptäckte tidigare ikväll att en verifikation bokförts under fel datum. Det rör sig om ett inköp över nätet där jag råkat bokföra det hela det datum jag gjorde beställningen (och skrev ut bekräftelsen på beställningen) och inte det datum jag betalade fakturan (skiljer 3 dagar).

Jag har fört in flera verifikationer efter den felaktiga och jag undrar nu: hur viktigt är det att alla verifikationerna kommer i kronologisk ordning, dvs. följer efter varandra beträffande datum? Löpnumret stämmer mellan den gjorda verifikationen i Visma och papperversionen av fakturan men datumet är alltså fel.

/Anders

PS. Har även en del andra frågor men jag sparar dom till separata trådar. DS.
1165
Har man gjort ett enstaka fel kommer du inte att utsättas för några Stasi-förhör samt arkebuseras framför en mur i fängelsets källare vid gryningen efter ett erkännande. Det är ju ingenting som påverkar resultatet.
6
[quote author=swetrot link=topic=4405.msg20975#msg20975 date=1223805498][br]Har man gjort ett enstaka fel kommer du inte att utsättas för några Stasi-förhör samt arkebuseras framför en mur i fängelsets källare vid gryningen efter ett erkännande. Det är ju ingenting som påverkar resultatet.[br][/quote][br][br]Tack, det var ju betryggande att höra :)[br][br]Det är alltså ingen större fara att verifikationerna inte ligger 100% i datumordning.[br][br]/Anders
394
1
Bokföringslagen SFS 1999:1078 reglerar i 5 kap löpande bokföring och verifikationer.[br][br]Där står att affärshändelserna ska kunna presenteras i registreringsordning alltså inget om kronologisk ordning även om det är det lämpligaste.[br][br]Grundbokföring och huvudbokföring[br][br]1 § Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras[br]i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk[br]ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt[br]att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i[br]bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp,[br]ställning och resultat.[br]
Ulf Bjarme
6
[quote author=Ulf Erik link=topic=4405.msg20980#msg20980 date=1223810678][br][br]Där står att affärshändelserna ska kunna presenteras i registreringsordning alltså inget om kronologisk ordning även om det är det lämpligaste.[br][br][/quote][br][br]Tack för den informationen! Jag för in i princip allting i kronologisk ordning men det var just den här verifikationen jag igår upptäckte inte stämde datummässigt. Löpnumret stämmer dock och det är inga problem att matcha bokföringen mot pappersoriginalet så det ser med andra ord ut som jag kommer klara mig.[br][br]Snabb fråga: innebär detta att jag kan (i nödfall) exempelvis i december bokföra en verifikation som inträffade i augusti?[br][br]/Anders
1324
2
Tror det står någonstans att man skall bokföra inom 30 dagar. [br][br]Hans
6
[quote author=hfohrman link=topic=4405.msg20990#msg20990 date=1223816625][br]Tror det står någonstans att man skall bokföra inom 30 dagar. [br][br]Hans[br][/quote][br][br]Aha, men det verkar väl rimligt och något även en slarver som jag borde kunna fixa.[br][br]/Anders
450
[quote author=hfohrman link=topic=4405.msg20990#msg20990 date=1223816625][br]Tror det står någonstans att man skall bokföra inom 30 dagar. [br][br]Hans[br][/quote][br][br]Insättningar och uttag senast dagen efter händelsen!
394
1
Arbetsdagen efter gäller kontanta in- och utbetalningar.[br][br]Det står också i bokföringslagens 5 kap.[br][br]Tidpunkten för bokföring[br]2 § Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast[br]påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser skall bokföras så[br]snart det kan ske.[br]Affärshändelserna får bokföras senare än som anges i första[br]stycket, om det finns särskilda skäl och det är förenligt med[br]god redovisningssed.[br]Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till[br]högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta[br]årsredovisning enligt 6 kap. 1 § får dröja med att bokföra[br]affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets[br]utgång skall dock samtliga då obetalda fordringar och skulder[br]bokföras.[br]Vad som sägs i tredje stycket gäller också andra företag, om[br]det endast förekommer ett mindre antal fakturor eller andra[br]handlingar i verksamheten och fordringarna och skulderna enligt[br]dessa inte uppgår till avsevärda belopp. Lag (2006:874).
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.