Soliditet, likviditet o avkastning på totalt kapital

450
Hur räknar jag ut följande.

Soliditet
Kassalikviditet
Rörelsemarginal
Avkastning på totalt kapital

Har glömt bort!
49
Soliditeten är eget kapital i procent av totalt kapital (balansomslutningen): Eget kapital/Tillgångar[br][br]Avkastning på totalt kapital (RT), Räntabilitet på totalt kapital: Vinst/balansomslutning[br][br]Rörelsemarginal: Vinst minus fin. poster /omsättning[br][br]Kassalikviditet: Omsättningstillgångarna minus varulager och pågående arbeten i förhållande till de kortfristiga skulderna.[br][br]Hoppas att du får ordning på det du skulle göra![br][br]/Martin

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.