Sponsring av Svenska Naturskyddsföreningen, avdragsgillt eller ej?

450
Bronssponsorskap 2008-06-23--2009-08-31
Två extra månader som sponsor

Belopp: 5000Sek

Ej momsplikt.

Är detta en avdragsgill faktura eller ej? Sponsring eller medlemsavgift???

Känns som den är avdragsgill som de formulerat fakturan.
117
Hej![br][br]Sponsring är inte någon enkel sak. Principiellt ska företaget kunna påvisa någon form av värde/nytta som företaget har av att sponsra organisationen för att den ska vara avdragsgill.[br][br]I ett eventuellt avtal mellan parterna ska det framgå vilken motprestation företaget ska få. Det är höga krav på bevisning att så är fallet. [br][br]Men detta är lite av en djungel med oklara regler.[br][br]Med vänlig hälsning[br][br]Henrik Öhrn[br][br][br]
Henrik Öhrn
auktoriserad redovisningskonsult
Filip Erikssons Affärsbyrå AB
http://www.affarsbyra.se/
[email protected]

Ledamot av SRF (www.srfkonsult.se)
450
Denna ska enligt Naturskyddsföreningen vara avdragsgill.
589
1
Självklart skriver Naturskyddsföreningen att den är avdragsgill. Men det ligger i gråzonen, så jag håller med henrikohrn. Det här är svårt. [br][br]Men å andra sidan: Om du bokför det som avdragsgillt och Skatteverket granskar och finner det ej avdragsgillt, hur mycket kostar det dig då? Som mest 40% skattetillägg (och det är kanske lite högt tilltaget i det här fallet) och dessutom skatt på de 5.000 kr (om SKV bedömer det som inte avdragsgillt). [br][br]Alternativt skriver du som en bilaga till bolagets deklaration vad du har gjort, alltså att du i din näringsverksamhet har dragit av 5.000 kr i avgift till Naturskyddsföreningn (jag skulle inte använda orden sponsring eller medlemsavgift här). Visst, det är lite större risk att de då betraktar det som ej avdragsgillt, MEN om du beskriver det i ett s.k. öppet yrkande kan du aldrig på skattetillägg.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.