Köp av programvara från USA - säljaren frivilligt momsregistrerad

1
Hej!

Jag köpte nyligen licensrättigheter till en programvara (Billings 2.0, www.billings2.com). Säljaren är ett amerikanskt bolag med postadress i Kalifornien, USA.

Betalning för licensrättigheterna gjordes med mitt privata VISA-kort, eftersom mitt företags bankkonto ännu inte är i kraft. På kvittensen anges bl.a. följande:


Styckpris: 381,33 SEK
Summa: 381,33 SEK
25% Mervardeskatt
(MOMS)
Moms-registrering:
EU372000052

TOTALT: 476,66 SEK


På kvittensen anges vidare att säljaren
... collects European Community Value Added Tax for goods sold into the EU.
.

Genom att studera mina överföringar från VISA-kortet har jag kunnat konstatera att totalsumman 476,66 SEK betalats till säljaren.

Mina frågor är nu följande:

1. Innebär detta att säljaren är frivilligt momsregistrerad i Sverige och att någon omvänd skattskydlighet för mervärdesskatt inte aktualiseras i detta fall?

2. Hur bokför jag denna affärshändelse? Min gissning är att jag skall göra följande:

2018 Övriga egna insättningar - Kreditera 476,66
5420 Programvaror - Debitera 381,33 SEK
2640 Ingående moms - Debitera 95,33 SEK

Stämmer detta? Eller skall jag använda ett annat momskonto, t.ex. 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet eller 2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet?

3. Är uppgifterna på kvittensen tillräckliga för att fungera som verifikation, eller bör jag lägga till något själv, t.ex. att explicit ange moms (95,33 SEK).

Det var det om det.

Stort tack på förhand för hjälp och tack för ett utmärkt, informationsrikt forum.
394
1
Från Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel SKV 560[br][br]Elektroniska tjänster[br]Med elektroniska tjänster menas att man tillhandahåller[br]något på elektronisk väg, vanligtvis över Internet.[br]Det man tillhandahåller kan till exempel vara[br]webbplatser, programvara, information, bilder, musik[br]och filmer. Det är alltså själva tillhandahållandet som[br]utgör den elektroniska tjänsten, t.ex. nedladdning av[br]en film, och inte filmen i sig. Sådana tjänster anses[br]omsatta i Sverige om du som kund är bosatt här. Det[br]innebär att säljaren i ett land utanför EG måste ta ut[br]svensk moms av dig.ta[u]För att underlätta för företagare utanför EG finns det[br]en särskild beskattningsordning. Den innebär att den[br]som enbart säljer till privatpersoner bara behöver registrera[br]sig i ett EG-land, inte fl era. Säljaren ska ändå[/u] [u]ut den moms som gäller i kundens hemland, dvs.[/u]25 % av dig som är bosatt i Sverige. Du kan därför få[br]en faktura med svensk moms fastän utstäl laren inte[br]har ett vanligt svenskt momsregistreringsnummer.[br]Genom att ringa Skatteupplysningen 0771-567 567[br]kan du ta reda på om ett företag utanför EG är momsregistrerat[br]i EG.[br][br]Som jag förstår så har du betalt en normal avdragsgill ing.moms till säljaren, vilken han pga regisrering i EU i sin tur kommer att redovisa. [br][br]Fakturan räcker då som underlag.[br][br]Du kan kontrollera med Skatteverket att säljarens registrering är riktig.
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.