Uppge moms för privatpersoner?

205
1
Snabb fråga som jag hoppas på snabbt svar på:
Måste man uppge moms och  på kvitton till privatpersoner?
1616
3
Så vitt jag känner till, Ja![br][br]
Må väl!
205
1
Det var det jag förutsatte, men tänkte det var bäst att dubbellkolla.[br][br]Tack!
1616
3
Jag blev nyfiken. Jag har tolkat det så. [br]Som säljare kan du aldrig säkert veta om det är en privatperson eller ett företag som handlar av dig.[br][br]Håller på att leta igenom momsbroschyren efter information om detta just nu återkommer om jag finner mer info om det annars går jag och lägger mig, dottern fyller ett imorgon.[br][br]Vi kan väl säga så här, de är inte riktigt tydliga i sin information. (Nu blir Lars A glad)  :D[br][br]De har dessutom börjat slänga till sig med massa engelska uttryck:[br]"Med omsättning menas i första hand att varor levereras[br]eller tjänster till handahålls mot ersättning. Det[br]spelar ingen roll om ersättningen erhålls i pengar[br]eller genom en annan motprestation i form av varor[br]eller tjänster, dvs. byte. Vissa företag använder den[br]engelska beteckningen ”barter”."[br][br]"Faktureringen kan göras av en tredje person i säljarens[br]namn och för säljarens räkning, s.k. outsourcing."[br][br]Undrar om SKV håller på att övergå till affärsengelska... [br][br]Det bästa är alltid att göra informationen så tydlig som möjlig redan från början så slipper det bli jobbigt att lösa det senare.
Må väl!
1616
3
Som sagt lite tvedtydliga svar om att utfärda faktura skriver de [br][br][quote]Oavsett belopp måste du utfärda en faktura när du[br]säljer momspliktiga varor eller tjänster till[br]• juridiska personer[br]• näringsidkare.[br][br][br]Det fi nns inte något faktureringskrav i mervärdesskattelagen[br]om du säljer till privatpersoner i Sverige.[br]...[br][/quote][br][br]Om vi nu utgår från att du inte vet om personen är privat eller företag så är det säkrast att utgå från att alla vill ha den informationen. Så här säger SKV så här om vad ska framgå på en faktura.[br][br][quote][b]Vad ska framgå[br]av en faktura?[/b][br]Uppgifter i alla fakturor[br]För att en köpare ska ha rätt att dra av för momsen på[br]sina inköp till verksamheten ska avdragsrätten styrkas[br]med en faktura. Du ska därför ange hela momsen på[br]fakturan till köparen även om du får betalning – helt[br]eller delvis – från någon annan än köparen. Följande[br]uppgifter ska framgå av alla fakturor:[br]• Datum för utfärdandet (fakturadatum).[br]• Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en[br]eller fl era serier.[br]• Säljarens registreringsnummer till moms.[br]• Kundens registreringsnummer till moms. Numret[br]behöver endast anges om kunden är skattskyldig[br]för förvärvet (s.k. omvänd skattskyldighet) eller[br]om en köpare i annat EG-land åberopat sitt VATnummer[br]för att få leveransen utan moms.[br]• Säljarens och köparens namn och adress.[br]• Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning[br]och art.[br]• Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna[br]utförts eller slutförts. Vid a conto-betalning anges[br]datum för betalning – om det kan fastställas och om[br]det avviker från fakturadatum.[br]• Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller[br]undantag, enhetspriset exklusive moms, samt[br]eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte[br]ingår i enhetspriset.[br]• Tillämpad skattesats.[br]• Den moms som ska betalas. Om du använder vinstmarginalbeskattning[br]ska du inte ange momsbelopp.[/quote][br][br]Nu dags att knyta sig och lägga alla band på paketen.  :D[br]
Må väl!
2360
31
Inte nog med att de är otydliga i sina svar de kan alltför ofta inte tolka de själva. Men prova och ring skv. ta reda vad personen heter och så ring en annan dag skulle samma person svara ta upp ett annat spörsmål i annan fall fråga samma sak. Man kan be dem sända över var saken står understruken. Detta förutsätter att du inte har dator för då hänvisar man till den.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.