I relation till förra månaden ser vi att antalet nya företag i Dorotea under december är lika många. Det är ett nyetableringar som har inlett sin levnadsbana i relation till föregående månad. Ett aktiebolag har startat verksamhet i kommunen.

I Dorotea gick två företag i konkurs under december. Detta innebär två fler i relation till förra månaden. På konkurslistan ser man en enskilda firma.

32 företag har gått omkull om man ser till hela Västerbottens län, vilket innebär 60 procent fler jämfört med föregående månad. Gällande nya företag är det 148 företag som startat verksamheten, det är 1,3 procent färre jämfört med månaden innan.

Sett till riket har 7 002 företag satt igång verksamheten under december, vilket är 6,1 procent färre i relation till förra månaden. Vad gäller företag i konkurs är det 2 124 företag som drabbats, vilket är 6 procent fler jämfört med föregående månad.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.