Fyra företag försattes i konkurs i Växjö under maj, vilket är 20 procent färre jämfört med månaden innan. På konkurslistan ser man tre aktiebolag.

Antalet nyetableringar i Växjö under maj har minskat i relation till månaden innan. 50 företagsstarter har dragit igång verksamheten, vilket är 14 procent färre jämfört med månaden innan. Vi fick se 37 aktiebolag och elva enskilda firmor som registrerats i kommunen.

20 företag försatts i konkurs om man ser till hela Kronobergs län, vilket innebär 25 procent fler i relation till föregående månad. Beträffande nya företag är det 85 företag som satt igång verksamheten, det är 1,2 procent färre i relation till föregående månad.

Det är 14 procent fler företag vad gäller Sverige som gått i konkurs, jämfört med månaden innan. Vilket innebär 2 745 företag i maj. Motsvarande siffra beträffande nystarter är 5 079. Så många nystarter i riket, vilket är 9,8 procent färre i relation till förra månaden.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.