bengt alvangEfter att ha arbetat med rekrytering i drygt trettio år bestämde sig Bengt Alvång för att förverkliga drömmen om att bygga upp ett företag som blev så självgående att han efter ett par år inte längre behövdes i den dagliga verksamheten. Numera ägnar han sig åt sina passioner och guidar andra på vägen mot ett liv bortom karriären.

Bengt Alvång läste mängder av böcker om ledarskap och personlig utveckling och startade två bemanningsföretag som han byggde upp enligt de framgångsprinciper som förmedlades genom böckerna. Efter två år hade han rekryterat tillräckligt många kompetenta medarbetare och byggt upp verksamheterna till en tillräckligt stabil nivå för att kunna släppa taget och ägna sig åt sina passioner; skrivande och musikkomposition.

Stanna upp och upptäck din passion

– Jag ägnar mig fortfarande åt företagen, men nöjer mig numera med punktinsatser när det verkligen behövs. Resterande tid ägnar jag åt att skriva böcker om ledarskap och personlig utveckling och att komponera musik, två intressen jag verkligen brinner och känner passion för, säger Bengt Alvång, som bland annat har delat med sig av sina erfarenheter i boken ”How to create happiness- cracking the code of personal development”.

I vårt vardagliga arbete är det lätt att fastna i problemhantering och lägga mycket energi på det som inte fungerar. Bengt Alvång påminner om vikten av att då och då stanna upp och reflektera över vad som fungerar bra, vad man trivs med och vad man känner sig tacksam och stolt över i sin vardag. Ofta kommer man på betydligt fler saker än väntat. Om vi aldrig stannar upp och tänker dessa tankar riskerar vi att ständigt fokusera på det negativa och vara alltför kritiska mot oss själva.

En passion och agenda hjälper dig att nå dina mål

– Det förekommer att framgångsrika människor som kommit långt i sin karriär eller lyckats bygga upp ett lönsamt företag omedvetet hindrar sig själva från att nå sina mål. Det kan låta märkligt, men om man är rädd för ett tomrum som kan uppstå och är osäker på vad som ska hända när man väl nått sin karriärdröm eller lyckats bygga upp ett företag som fungera utan dina löpande insatser så är det lätt hänt att man motverkar sig själv så man aldrig når målet. Om du däremot har ett tydligt mål eller en vision om vad du vill ägna dig åt när den dagen kommer så känns det naturligt att släppa taget när det är dags, säger Bengt Alvång.

För en person som ständigt haft fullt upp med att lösa dagliga problem och hantera ett stressigt arbete kan det kännas svårt att komma fram till sin verkliga passion och bli klar över sina inre drivkrafter. Bengt Alvång rekommenderar dessa personer att blicka tillbaka på de ögonblick då de varit som lyckligast och mest harmoniska. Vad har du ägnat dig åt då, när har du tidigare upplevt att du hamnat i ett ”flow”? Där är sannolikheten stor att du hittar din inre drivkraft och kommer fram till svaret på frågan vad du vill ägna dig åt efter karriären, när det är dags att trappa ner eller om du inte längre behövs på en daglig basis i ditt företag.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.