En djungel av budskap

Konsumenten har fått fler val att ta ställning till samtidigt som hennes egen tid har minskat. Detta har gjort att hon har kommit att ignorera reklam och budskap som framförs på ett trivialt och enkelkanaligt sätt. Text som talar till massan har ingen roll i hennes liv – konsumenten är medveten om att horder av företag är ute efter hennes börs och ser därför ett budskap som entydigt cirkulerar runt företaget och dess produkter som oäkta. Många företag är häpnadsväckande egoistiska i sin framtoning och fokuserar bara på sig själva och sina egenskaper istället för att sträcka ut en hand till kunden och erbjuda henne sitt hjärta.

Erbjud mer än bara text

En webbtext skall vara lätt att läsa och förstå, det är en av grundreglerna när man väl fattat pennan. Tyvärr så tror många att användarvänlighet är det enda man behöver tänka på för att nå framgång med sin text och detta antagande gör mig uppriktigt ledsen. För när man inte har högre ambitioner än att kort och gott uppmärksamma kunden på vilken verksamhet man bedriver och vilka produkter man vill sälja så har man inte utnyttjat det skrivna ordet kraft till maximum. Det är som att bjuda hem någon på fika och sedan glömma att ställa fram kakfatet. Gästen kan fortfarande dricka sitt kaffe, men sötsakerna som gör situationen extra njutbar går om intet.

Text som differentiering

Man måste komma förbi de generaliserande uttrycken och skapa en nischad framtoning som erbjuder något som ingen annan erbjuder. Låt vara att konkurrenterna erbjuder samma produkt eller tjänst, det betyder bara att du måste tänka över hur du presenterar produkten. Kan man inte differentiera tillräckligt hårt på produktnivå så måste man reflektera över vilka andra alternativ man har. Det är i presentationen som du kan spegla dina produkter i läsaren behov och på så vis skapa relevans för henne.  Man måste bli ett med kunden för att förstå hur hon påverkas känslomässigt av texten.

Anmärkningsvärd text

Att tvångsmata konsumenten med reklam och intetsägande presentationer som ser likadana ut som sina konkurrenters studsar mot skölden och vidare ut i rymden. Man måste anstränga sig för att få vara en del av kundens köpprocess. Nyckeln till att fånga kundens uppmärksamhet är att vara anmärkningsvärd. Anmärkningsvärd är en text om läsaren anser den tillräckligt värdefull för att bry sig om. Detta påstående kan verka simpelt, men de flesta läsare skummar igenom texten i jakt på relevant information. Kan man då fånga hennes genuina och oväntade uppmärksamhet så kan det ge dig de där extra sekunderna som i slutändan gör att hon tar sig an ditt varumärke på en djupare nivå.

Skapa ett ansikte

Undermedvetet så får kunden en annan bild av företaget när hon kan identifiera texten med ett ansikte. Din uppgift som skribent är att sminka ansiktet så vackert och relevant som det bara går utan att skymma eller dölja ansiktets huvuddrag. Lyckas man med det så får läsaren inte bara en positiv bild av texten utan även av produkten. Man måste skapa referenspunkter för läsaren att kunna förknippa med företagets produkter och varumärke. Referenspunkterna kan man sedan befästa genom en emotionellt skriven text som kan leva kvar i läsarens huvud och samtidigt associeras med ditt företags varumärke.

Läsarens inre behov

Många menar att läsaren får uppfattningen att man underskattar henne om man försöker erbjuda henne något annat än information. Vad försöker de dölja när de inte kan säga rent ut vad de erbjuder? Fyller de ut texten för att de inte har tillräckligt kompetenta produkter? Jag skulle säga att det är precis tvärtom. Läsaren känner sig underskattad om man inte ger henne något mer än information. I en upplevelsebaserad värld där människor vill fly sin gråa vardag för en sekund så föraktas texter som inte erbjuder något extra. Läsaren uppfattar det undermedvetet som arrogans och inkompetens när företaget glömmer kakfatet i köket och bara bjuder på kaffe. Hon känner sig underskattad och ser därför ingen anledning till att ge något tillbaka.

Relationens värdefulla gåva

Man måste försöka skapa en relation med läsaren där båda parter göder varandras intressen. För man kan inte räkna med att få något extra tillbaka om man inte anstränger sig för att bjuda kunden på något utöver det vanliga, något som får henne att undermedvetet glömma bort den affärsmässiga relationen till förmån för den personliga. När du når kunden på en personlig nivå så skapas ett förtroende som innebär flera fördelar för ett företag. Dels så stärks den positiva bilden utav varumärket då tillit är en egenskap som värderas högt i den kommersiella djungeln. Det är ingen som säger rent ut att det specifika varumärket är mer trovärdigt än sina konkurrenters, men genom relationen som man byggt upp med läsaren så skapas det en känsla utav sådan tillit. En annan fördel är att kunden får en annan sorts respekt för företaget när hon märker att företaget inte bara försöker packa på henne en produkt eller tjänst.

Relationer skapar respekt

En relation som innehåller ömsesidig respekt består liksom i verkliga livet av att parterna respekterar varandra och detta skapar ett behov hos läsaren som går utöver den produkt eller tjänst som företaget erbjuder. Detta behov är initialt inte lika stort som kärnbehovet som fick läsaren att besöka sidan ifrån början, men det är ett behov som kan vara tungan på vågen när kunden skall väga alternativen samman och göra ett inköp. För att få kunden att uträtta sina konsumentbehov hos dig så måste du lägga lika mycket energi på processen före det faktiska köpet som du lägger på själva köpet. Annars är du bara en grå prick på en flimrande tv i kundens ögon. 

Relevans

Jag menar inte att man skall sväva iväg fullständigt med skönlitterär text som bara skapar en transportsträcka för kunden fram till det som verkligen är relevant. Webben tillhandahåller ett hav av information vilket har gjort att kunden blivit mindre tålmodig eftersom hon vet att det finns mer information att tillgå om hon inte hittar vad hon söker på en plats. Därför är det viktigt att på ett tidigt stadium fånga läsarens intresse med något som är relevant för både produkten man säljer och kunden man vill sälja den till. Kan man väva samman dessa båda element på ett trovärdigt och emotionellt stimulerande sätt så förvandlas texten från en stel, formell massa till en personlig upplevelse som erbjuder kunden mer än bara produkten hon köper. Ett mervärde har skapats, även om kunden kanske ännu inte insett det. Ett mervärde som får hennes hjärna att arbeta med det du vill att den skall arbeta med; ditt varumärke.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.