Näringslivet är en viktig del i samhället och företagen lägger grunden för vår välfärd. De påverkar samhället genom att bland annat bidra med sysselsättning, skatteintäkter och tillgången till varor och tjänster. För att företagen ska kunna frodas och verka tillsammans gäller det att kommunerna ställer upp och bidrar till ett positivt företagsklimat. Trots detta visar statistiken på en negativ trend där politikerna och företagarna har olika syn på företagsklimatet. Medan politikerna anser att det är bra så tycker företagen att det är mindre bra.

Låga betyg för företagsklimatet

Idag har Svenskt Näringslivs undersökning av de svenska kommunernas företagsklimat presenterats. Av Sveriges 290 kommunerna har endast 12 fått ett godkänt betyg och det genomsnittliga betyget hamnade på 3,4 av 6 hos företagen och 3,9 av 6 hos politikerna. Endast åtta kommuner har fått ett bra betyg på 4 eller mer vad gäller servicen till företagen. Dessa är Essunga, Gnosjö, Habo, Laholm, Mönsterås, Sunne, Trosa och Vellinge.

Bland de bästa kommunerna hittar vi förortskommunerna och varuproducerande kommuner medan glesbygdskommunerna fått sämst betyg. Även om man kan se en viss tendens att geografin har betydelse så kan alla kommuner satsa lika mycket på näringslivet. Ser man däremot till de olika branscherna inom kommunerna så är IT och informationsföretagen nöjdast medan transportföretagen är missnöjda.

De större företagen är även de mer positiva än de mindre vilket kan bero på att kommunerna gärna satsar mer på dem. Här måste kommunerna bättra sig genom att börja med att se de små företagens potential med bland annat deras möjligheter att skapa jobb och växa.

Undersökningen visar även att företagarna är missnöjda med kommunens upphandlingar som skett under det senaste året. Den svenska medelpoängen hamnar på 2,8 av 6, vilket inte är godkänt. Här finns alltså stora förbättringsmöjligheter då kommunernas upphandlingar ger bra affärsmöjligheter för näringslivet.

2 kommuner som lyckats förbättra sitt företagsklimat

Medan Jönköpings län toppar listan över platser där företagen är nöjda med företagsklimatet så finns det en del kommuner som satsat extra mycket på att förbättra företagsklimatet och lyckats. Två av dessa är Katrineholms Kommun och Oxelösunds Kommun. Hur har de gått till väga för att få nöjdare företagare?

Katrineholms Kommun vet att de är beroende av näringslivet och arbetar därmed genom att ha en dialog med företagen för att sedan kunna hitta lösningar som passar alla. Även tjänstemännen har numer ett bra samarbete med både kommun och företag vilket lett till ytterligare förbättringar. Kommunen har tack vare sitt arbete ökat sitt betyg till 4,0 och företagen anser att företagsklimatet är bättre än någonsin.

I Oxelösunds Kommun har de även satsat på att förbättra dialogen med samt servicen och informationen till företagen. Detta har skett genom regelbundna besök hos företagen, företagsluncher, nyhetsbrev med mera. Samtidigt som kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder gentemot företagen blivit bättre. Arbetet har nu pågått i två år vilket gett dem sitt nuvarande betyg på 3,3 vilket gjort att de för första gången ligger över det svenska genomsnittet.

Svenskt Näringslivs undersökning baserar sig på svar från 30 800 företagare och 7 700 politiker från Sveriges 290 kommuner. Undersökningen ligger tillsammans med statistiska fakta till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat som kommer presenteras först den 6 maj.

Vill du läsa mer om undersökningen eller se hur din kommun ligger till på rankingen så kan du besöka Företagsklimat.se

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.