Ingvar KampradLedarskap är grunden till alla företags och organisationers framgång. Jag läser mycket om ämnet och ville hitta ett bra sätt att sammanfatta ett starkt och effektivt ledarskap. Jag stötte på följande studie som jag tycker får fram en bra och enkel förklaring.

(Till vänster har vi en fantastisk ledare från mina hemtrakter. Dock här i en lite ovanlig roll och outfit.

Enligt en studie från Hay Group, ett globalt managementkonsult företag, finns det 75 centrala delar som avgör arbetsglädjen bland de anställda. (Lamb, McKee, 2004). De fann att:

- Tillit och förtroende till den högsta ledningen var den mest tillförlitliga indikatorn för arbetsglädjen i en organisation.

- Effektivt ledarskap genom kommunikation inom tre viktiga områden var nyckeln till organisationens förtroende och tillit. De tre områdena var:

1. Att hjälpa de anställda att förstå företagets övergripande affärsstrategi.

2. Att hjälpa de anställda att förstå hur de som individer bidrar till att uppnå viktiga affärsmål.

3. Dela information med medarbetare i både hur bra företaget går och hur bra en anställds egen grupp går - i förhållande till strategiskt uppsatta affärsmål.

Så kort sammanfattat - Du måste vara trovärdig och du måste kunna kommunicera en vision om vilken väg organisationen behöver och kommer att ta. Något som ligger nära detta är en ledares eller en organisations principer. (Se artikel nedan)

Följande två artiklar är strålande för dig som vill läsa mer om ledarskap

3 saker 1600-talsbonden visste om personligt ledarskap – som är avgörande för din framgång

Vägledande principer för gott ledarskap

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.