Alla företag har en kultur. Frågan är bara om ni har en kultur som säkerställer att ni maximerar era medarbetares insats? Lyckas ni med er kultur kommer detta leda till bättre resultat både för er som bolag men också för era medarbetare och slutligen kunder! 

Så vad är egentligen företagskultur och hur uppstår den? 

Vad är företagskultur?

Kultur kan sammanfattas som ”sättet vi gör saker på i den här organisationen”. Det vill säga samlade beteenden som tas för givet och har blivit till norm. I en god kultur finns grundläggande gemensamma värderingar som syns och upplevs - i arbetssätt, kommunikation, i ledarskapet samt i det kollegiala. Det finns ett gemensamt ramverk med strukturer och processer som ger ett visst agerande. Dessa arbetssätt är formade så att de tar fram medarbetarens fulla potential utan att det är på bekostnad av hälsan.

Hur uppstår företagskultur?

Kultur börjar med ett enskilt agerande av en person. Vi kan illustrera det med ett exempel. En person kommer sent till ett möte. Om beteendet inte gav negativa konsekvenser, kommer det att uppfattas som gynnsamt. Agerandet upprepas således vid andra möten. Andra medarbetare får uppfattningen att de inte heller behöver hålla tiden och kommer därmed att kopiera agerandet. Nu uppstår ett mönster av ageranden som till slut tas för givet. ”

Varför sprider sig företagskultur?

Vi människor är flockdjur och vill passa in. De flesta gör helst som ”de andra” gör, med rädsla av att hamna utanför ”flocken”. I vårt exempel är det ett negativt beteende som kopieras, sprids och blir en del av kulturen, men det kan förstås likväl handla om positiva beteenden som bidrar till organisationens framgång. Som hur en person med träningsintresse kan få med fler att träna. En kultur har ni alltså oavsett ni vill det eller inte. Frågan är bara om den kultur som finns maximerar medarbetarnas fulla potential.

Vikten av att designa företagskultur

Om ni arbetar strategiskt med er kultur och formar den genom arbetssätt och strukturer kan ni skapa fler beteenden som går i linje med organisationens värderingar. Den kommer även att skapa engagemang hos medarbetarna och gör organisationen effektivare vilket i slutänden bidrar till förbättrad lönsamhet, läs vidare om studier kring kultur och lönsamhet. Att inte lägga tid på att arbeta med er kultur innebär alltså att inte maximera potentialen i era resurser. Ser man det ur det ljuset vore det närmast en dålig prioritering att inte välja att arbeta aktivt med er företagskultur.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.