Brainstorming är ett klassiskt och mycket populärt sätt att hitta nya lösningar och utvecklingsmöjligeter. Rätt använt kan det vara ett bra verktyg för utveckling inom företaget.

Egentligen är alla människor kreativa. Men ofta låter vi den mattas av genom att begränsa oss själva och hur vi tänker och angriper ett problem. För att hitta sin kreativitet gäller det att våga och pröva olika infallsvinklar. Ett av de sätt där kreativiteten kan lockas fram är den klassiska brainstormingen.

Syftet med brainstorming

Brainstorming är ett möte där alla åsikter och tankar tillåts komma fram. Tanken är att en grupp av personer tillsammans kan hitta på fler och bättre lösningar än en enskild individ. Det finns inga fasta svar och ingen prestige i att hitta på den bästa idén. Alla tankar och funderingar ska tas upp och vägs först efter mötet. Syftet är att få mötesdeltagarna att våga gå ur gängse tankenormer för att på så sätt komma på nya infallsvinklar och in i fräscha, oförstörda tankebanor.

Relaterad läsning: 20 tankar och spännande fakta om kreativitet, enligt forskning

När använda brainstorming

Brainstorming kan vara ett bra verktyg vid företagsutveckling och när en avdelning eller en grupp av någon anledning känner att de kört fast. Problemet bör vara tydligt definierat. Vad är det idéerna egentligen ska lösa? Genom att använda brainstorming kan en grupp, till skillnad från en enskild individ, uppnå en synergieffekt som går som ringar på vattnet.

Ramen för brainstorming

Brainstormingen är halvstrukturerad till sin form. Gott om tid, avstängda telefoner och en god mentor är grunden för en bra session. Miljön ska kännas fri från krav och moderatorn ska inte vara någon som pekar med hela handen, utan en person som är duktig på att lyssna och stimulera deltagarna till att våga komma fram med idéer. Alla idéer ska sedan få en egen lapp på en tavla eller en egen sida på ett blädderblock.

Se även: Övningar och tips för en lyckas brainstorming

Alla idéer tillåtna

Kreativitet är att gå utanför ramarna och hitta nya lösningar på ett problem. Då gäller det att våga ta gruppen utanför ramarna ordentligt. Därför ska tokiga och smått galna idéer främjas, inte kritiseras. Kritik är över huvud taget förbjudet på en brainstorming, det hämmar bara de nya idéerna från att väckas.

En idé, hur tossig den än verkar vara, väcker ofta andra tankebanor hos de andra deltagarna. Därför är varje idé lika viktig. De ger en spin-off effekt. Det är det oväntade och det nya som söks, inte det som till en början anses vettigt. Faktum är att många av de mest lyckade idéerna inom företagande till en början låtit helt osannolika.

Missa inte: 18 saker du bör känna till om kreativa människor

Efter brainstormingen

När mötet är slut är det dags att samla ihop alla idéer som kommit fram. Vilka idéer är genomförbara och vilka är det inte? Det kanske behövs ett ytterligare brainstorming-möte där deltagarna fokuserar på hur idéerna kan förverkligas. Idéerna förverkligas inte av sig själva. En dålig uppföljning ger en bitter eftersmak på mötet, eftersom deltagarna snabbt känner att det ändå inte ledde till någonting egentligen.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.