I Luleå gick fyra företag i konkurs under december. Detta innebär 33 procent fler i relation till förra månaden. Tre aktiebolag – i konkurs i kommunen.

Det har ökat – antalet nyetableringar i Luleå under december. 43 företag har öppnat verksamhet, vilket är 16 procent fler i relation till månaden innan. Vi kan konstatera 39 aktiebolag och två enskilda firmor – nya i kommunen.

Det är 23 procent fler företag för hela Norrbottens län som gått i kvav, jämfört med förra månaden. Vilket innebär 32 företag i december. Motsvarande siffra beträffande nya företag är 129. Så många nya företag i Norrbottens län, vilket är 2,3 procent färre i relation till månaden innan.

För att överblicka landet och antalet nyetableringar där. Då ser vi 7 002 företag som startat verksamheten under december, det är 6,1 procent färre jämfört med förra månaden. Samtidigt konstaterar vi 2 124 företag som gått omkull, vilket betyder 6 procent fler jämfört med månaden innan.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.