Har man byggt upp ett företag under hela sitt liv och företaget blivit ”ett” med orten så vill det till att den nye ägaren också förstår det sociala ansvar som företaget under lång tid har tagit på sin etableringsort. Att sälja sitt företag betyder att avveckla sitt engagemang, dvs. sin tid och sina pengar i företaget. Det innebär också att man inte längre kan styra över sitt företag på det sätt man under lång tid varit van att göra. Det sociala ansvaret försvinner inte i och med att man säljer företaget, utan det är knutet till individen.

Det finns många entreprenörer som går och gruvar sig över hur det skall gå för personalen och för samhället efter affärsöverlåtelsen. Denna oro gör att man kan sitta kvar för länge och väljer att inte sälja medan tid är. Många företagsledare/ägare går därför ofta ”på övertid”, speciellt i små orter. Man måste alltså i det fallet både få rätt betalt och sälja till rätt köpare som får bolaget att växa vidare på orten.

Det gäller därför att vara extra noga med diskretion i säljprocessen för att inte oroa - kunder, personal, kommunansvariga etc. i onödan. Det kanske visar sig att den första intressenten inte var den rätta.

2 kommentarer
2009-06-14 23:41
Ibland måste man försöka att bortse från de personliga känslorna, och agera rationellt. Ett bra tips kan t.ex. vara att skriva ner fördelar samt nackdelar med att behålla respektive göra sig av med sin affärsverksamhet, för att underlätta ett riktigt beslut, i tid.
0
Sälja Företag
2008-12-01 19:10
Intressant och viktigt ämne. Många företagare som har drivit sitt företag under lång tid är oroliga/osäkra inför en försäljning. Dels för att påbörja själva försäljningsprocessen - med allt vad det innebär - dels för osäkerheten om utgången. Dyker rätt köpare upp etc.? hur kommer företagets anställda och kunder att reagera. I detta läge ställs det höga krav på de rådgivare som är inblanda, bl.a. för att förmedla kontakt med ”rätt” köpare. Detta är några av orsakerna till att det idag finns ett stort antal generationsskiftesföretag som har väntat för länge med att påbörja en försäljningsprocess. Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.