Här listar vi en mängd heta branscher där det finns stora möjligheter att starta företag inom, nu och en bra tid framöver.

Exempel på affärsmöjligheter inom tillverkningsindustrin:

 • Maskiner och utrustning för tillverkning
 • Elektroniska komponenter, bildelar, kemikalier, etc.
 • Hög efterfrågan på förpackningsmaskiner som fyllnadsmaterial, kapsylering, förpackning och märkning av maskiner

Fakta om medicinsk utrustning:

 • Det finns mer än 1200 privata och offentliga sjukhus
 • Thailand siktar på att bli ett hälso-och sjukvårdsnav för turister, fram till 2010
 • Thailand importerar 65 % av den medicinska utrustningen. Lokal produktion fortfarande inriktad på låg-teknik

Exempel på möjligheter inom medicinsk utrustning:

 • Avancerade medicintekniska produkter och utrustning
 • Diagnostiska snabbtester (t ex HIV och droger)
 • Laboratorie- och forskningsinstrument för sjukhus och laboratorier

IKT-marknaden: (informations- och kommunikationsteknologi)

 • IKT-marknaden, som omfattar hårdvara, mjukvara och kommunikationstjänster är värd mer än 12 miljarder USD
 • Det finns över 40 miljoner mobilabonnenter och 3G-nätet byggs ut för fullt
 • Myndigheternas internetanvändning är nyckeln till utvecklingen av IKT-marknaden

Exempel på affärsmöjligheter inom IKT-området:

 • Applikationsverktyg och programvaror för t ex myndigheter och deras internetservice
 • Utrustning och verktyg för fast telefoni, internet och 3G-mobilnät
 • Digitalt innehåll för mobiltelefoner och e-lärande

Energi

 • Landets årliga efterfrågan av energi är 7-8 %. Thailand är starkt oljeberoende (54 % av energiförsörjningen)
 • Regeringens mål är att 8 % av all energi skall komma från förnyelsebara energikällor till 2011

Exempel på affärsmöjligheter inom Energisektorn

 • Potential för elkraftsutrustning så som generatorer och överföringsledningar
 • Produktionsteknik och processhantering för alternativ energi som t ex etanol, biodiesel, solceller etc.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.