Argumentet är hämtat från en härlig bok av Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan. En svart svan är författarens bild för oförutsebara händelser som inte ryms i klockkurvans modell. Svarta-svan-modellen, som följer potenslagar och är fraktal (jag skall förklara), är både viktigare och vanligare än klockkurvans – och blir än vanligare framöver. (Då man länge aldrig sett några svarta svanar blev detta ett ”bevis” för att sådana inte finns: induktionsproblemet, det går aldrig att BEVISA något på det sättet.)

Fraktal innebär att något ser likartat ut i olika förstoring. Det kan gälla Sveriges kurslinje eller ett träd; en gren liknar ett träd, en kvist likaså. En potenslag fungerar så här: i ett land är antalet #-miljonärer (myntsort: #) en på 63, antalet med mer än 2 milj. # en på 250, de med mer än 4 milj. # en på 1000  – för varje dubbling blir det ännu en faktor 4 i nämnaren, efter ”på”.

Vad har detta med företagande att göra? Att världen förblindats av en falsk modell skapar chanser för skapande människor. Första regeln är dock att undvika sådant som beskrivs som ”säkra, konservativa satsningar” ty där finns bara en potentiell nersida, en svart svan som blir katastrofal. Den ekonomiska historien saknar verkligen inte exempel, år 2008 extra rikt beroende på ett antal delvis kopplade händelsekedjor. Lehman Brothers…

Svarta svanar går inte att förutse, precis som icke-triviala spådomar om framtiden är omöjliga, annars hade man ju redan uppfunnit denna framtid. Dock kan man i grova drag beskriva svarta svanars konsekvenser OM någon sådan skulle inträffa. Och det räcker! Fokusera affärsförmågan på sådana konsekvenser, strunta i att söka genuint oåtkomliga sannolikheter. Ta också varje tillfälle i flykten, det kommer inte åter!

I föränderlighet saknas experter; självutnämnda duger inte. Där bör man satsa. Eftersom de svarta svanarna är så sällsynta är det enda raka många relativt billiga satsningar på potentiella positiva svarta svanar där de som faller ut ger skyhög avkastning. Bland Talebs exempel finns läkemedel och i Sverige belyser Losec detta utmärkt, också hur omöjligt det är för ”experter” att bedöma framgångschansen. USA-marknadens storlek underskattades ju månghundrafalt.

Att ur data försöka lista ut bakomliggande mönster och mekanismer är, skriver Taleb, som att från en pöl smältvatten försöka räkna ut formen på den isbit som smält. För att hjälpa oss att hantera verkligheten – tror vi! – arbetar vi med kategorier och avgränsningar. Men dessa är artefakter, konstlade konstruktioner. Tro inte på dem: att andra arbetar som om de vore verkliga ger oss en ytterligare källa till skaparkraft. Satsa på affärer där kategorierna upphör, har luddiga gränser, kolliderar.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
darko rakovic
2008-09-22 21:28
Jag har också läst Nassims bok för ungefär ett halvt år sedan (eller hört det som ljudbok rättare sagt) och håller med om att det är högst intressant att bekanta sig med idén om svart och vita svanar. Lär dig vad kännetecknar en svart svan, var den kan uppenbara sig (t ex bankernas "säkra" fonder och dylikt) och undvik att involvera dig där, men känn också till var den vita svanen kan uppstå, och låt dig själv och dina affärer exponeras för den.

darko
[email protected]
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.