En person som mår bra gör vanligtvis ett bättre jobb än en person som inte mår bra så vad kan man göra för att så många medarbetare som möjligt ska må bra? Något man kan tänka på är företagshälsovården som hjälper till att stärka de anställda och ger tillgång till hela deras kapacitet. Svensk forskning visar att det finns fyra nycklar till friskare medarbetare.

Ledarskap och kompetensförsörjning

Ledarskapet har en avgörande del i hur människor mår på en arbetsplats och en bra ledare kan ge friskare och gladare personal. Ett ledare som är tillitsfull och stödjer sina medarbetare minskar stress samtidigt som denne kan öka effektiviteten och motivationen i organisationen. Det är viktigt att se till hur individerna och grupperna fungerar istället för att bara se till produktionsmål och tekniska hinder. Även kompetensutvecklingen har en stor betydelse för att medarbetarna ska må bra. Det är viktigt att de får känna att de kan utvecklas i företaget genom utbildningar eller nya arbetsuppgifter.

Delaktighet

Att de anställda känner sig delaktiga i arbetet och att de har möjligheter att dela med sig av sina åsikter och påverka sin situation är viktigt. Det är därför viktigt att det finns en dialog mellan ledningen och de anställda samtidigt om det finns tydliga värderingar i företaget och tydliga roller så att alla vet sina ansvarsområden. Studier visar att just delaktighet ökar både medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse på jobbet. När personerna känner att de får vara med och kan påverka så leder det till att de har lättare att hantera de krav som ställs på dem.

Kommunikation och kännedom

En fungerande kommunikation och öppenhet är viktig för att ditt företag ska vara friskt. En kommunikation där medarbetarna har stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen hjälper samtidigt som det är viktigt att man lyssnar på personalens problem och bekymmer. Att ha delade meningar om saker och ting hjälper till i utvecklingen och bör inte ses som ett problem.

Synen på hälsa & sjukfrånvaro

För att skapa en frisk arbetsplats krävs det att man har ett fungerande system och en syn inom organisationen för att fånga upp anställda som riskerar att bli sjukskrivna och ta hand om dem när det väl sker. Det är viktigt att kolla efter tecken på att en medarbetare mår dåligt tidigt så att ni kan se över vad orsaken är och hur ni kan göra det bättre. Ibland kan det hjälpa att anpassa arbetsuppgifter och arbetstider så att den anställde kan arbeta under andra förhållanden. De mest avgörande insatserna sker alltid innan sjukskrivningen så både förebyggande insatser och rehabilitering är viktiga åtgärderna att sätta in tidigt.

I företagskollen som drivs av Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan kan man läsa mer om detta samt får reda på hur man skapar ett friskt företag och friska medarbetare.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.