Varje år går mängder av blivande företagare igenom den mödosamma men givande tävlingen Venture Cup. De företag som utses som 1:a pristagare är inte de enda som är vinnare i tävlingen. Alla som deltar vinner kunskap.

Venture Cup är en tävling i att skriva bra affärsplaner och är upplagd steg för steg. Målet är att få deltagarna i tävlingen att gå från en affärsidé till en komplett affärsplan. De olika tävlingsomgångarna sker etappvis. Alla som är intresserade av att skapa en affärsplan för sin idé är välkomna att delta i tävlingen. Tävlingen sker regionvis med en gemensam nationell final.

Varför delta?

Venture Cup har utformats till en tävling för att motivera blivande företagare att utveckla sin affärsidé till en konkret affärsplan. Det kostar ingenting att vara med och under tävlingsomgångarna erbjuder Venture Cup både hjälp och stöd för den som deltar. Det är därför ett utmärkt sätt att utveckla sin affärsidé på ett roligt och säkert sätt. Med lite tur, eller kanske skicklighet, kan man dessutom vinna pengar så att det går att förverkliga affärsplanen.

Hur går det till?

Venture Cup är uppdelad i tre olika moment: affärsidé, utkast affärsplan och affärsplan. För varje moment finns en deadline och för att få delta i tävlingen måste ett bidrag lämnas in innan dess. Bidragen gås igenom av en expertjury.

Efter varje deltävling utses en vinnare. Bästa affärside i varje region tilldelas 10 000 kr, och för bästa affärsplan är vinstsumman 100 000 kr. Prisutdelningarna sker på en seminariekväll öppen för alla som är intresserade av entreprenörskap. Under kvällen föreläser olika entreprenörer om sina erfarenheter, framgångar och motgångar och Venture Cup bjuder på dricka och mat.

De bästa bidragen från respektive region går sedan vidare till en nationell final. Där finns chansen att vinna 200 000 kr. Dessutom brukar alla vinnare uppmärksammas i media.

Handledning

Venture Cup är mer än en tävling. Det främsta syftet är att främja företagandet genom att hjälpa till att utveckla en affärsplan. En stor del av Venture Cups arbete ligger i att ge hjälp och råd.

Genom den expertpanel som finns i varje region har alla som deltar i Venture Cup möjlighet att få gratis rådgivning. Förutom handfasta råd och tips, kan företagen också via panelen få tillgång till ett stort nätverk av företag och entreprenörer för att förverkliga sin idé. Expertpanelen skriver också tips och råd på de inlämnade tävlingsbidragen som sedan lämnas tillbaka till författaren.

På hemsidan går det att handla en handbok i affärsplanering till självkostnadspris.

Utbildningsserie

Tävlingen pågår under ett helt läsår. I takt med de olika tävlingsmomenten ges föreläsningar i hur man skriver en affärsplan. Det går att bevista föreläsningarna en och en alternativt följa dem som en kurs. Kursen sker på olika högskolor runt om i landet och är en poänggivande högskolekurs.

Samarbetspartners

Venture Cup drivs som en ideell organisation. Den stöds bland annat av McKinsey & Company, Innovationsbron, Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Dessa bidrar med såväl kunnande som medel till prispengar.

Besök Venture Cup här

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.