Arbetsrätt

Inom arbetsrätten är den viktigaste lagen lag om anställningsskydd (1982:80) som reglerar frågor som exempelvis typ av anställningsavtal, uppsägning, uppsägningstid, lön och andra förmåner under uppsägningstiden, avskedande, tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden och skadestånd.

Många regler finns dock istället i kollektivavtal, som reglerar löner och andra anställningsvillkor. Dessa avtal ingås mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation/arbetsgivare.

På denna sida finner du artiklar inom arbetsrätt. Har du en fråga är du välkommen att ställa den i forumet för juridik.

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljön är viktig för att anställda ska må bra och prestera, det säger sig självt. Men ordet arbetsmiljö innefattar mycket... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

När olyckan är framme på arbetsplatsen

Olyckor på arbetsplatsen sker, även om man gör sitt bästa för att undvika de. Men det finns viktiga saker att tänka på när... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Så får du arbetsrätten att fungera i praktiken

Du har nyanställt några personer till ditt företag. Du hinner inte ta hand om dem, utan måste be någon annan på företaget göra... Läs mer
Helén Alseby | 2 minuter
  • 1
  • 2