Att sätta mål för vad du vill med ditt företag är viktigt. Hur ska du annars veta vad du ska prioritera?

Vision

En vision kan man säga är det övergripande målet. I visionen målar du upp en bild av vad du vill med ditt företag, en bild som visar på vilken position du vill nå och vilken riktning du ska jobba mot. Hur vill du att ditt företag se ut om verksamheten utvecklas med maximala förutsättningar? Det är bra att formulera visionen som om den redan är uppfylld, men den behöver inte vara mätbar eller tidsbestämd (till skillnad från dina mål som du ska sätta sedan).

”En vision”, sa Marco. ”Det låter så flummigt.” ”Vi behöver väl inte göra det så krångligt.”, svarade Emma.

Det blev starten för en spännande framtidsdiskussion. De kom till slut överens om följande formulering av visionen:

”Cosi Design AB är Sveriges mest trendmedvetna, personliga och användbara inredningshus.”

Skapa en strategi mot ditt mål och ha din vision i tankarnaMål – ”drömmar med deadlines”

Ett mål ska vara SMART, det vill säga: Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Relevant och Tidsbestämt. Om man uppfyller alla dessa kriterier så är chansen större att målen blir uppfyllda och engagerande. Det är bra att formulera övergripande mål som du sedan delar upp i delmål.

Emma och Marco kom fram till följande mål: På fem års sikt ska Cosi Design AB omsätta 10 Mkr.

Mål för första året:

  • En omsättning på 3,5 Mkr kronor. Butiksförsäljningen är huvudverksamheten. Till detta kommer företagsförsäljning med inredningsuppdrag och homestylinguppdrag. (De ekonomiska målen skriver de ner i sin budget – se kapitel Ekonomi.)
  • Företaget ska gå med vinst, och vi ska kunna plocka ut marknadsmässig lön.
  • Emma ska kunna lämna sitt jobb och arbeta heltid i företaget.
  • Vi vill kunna anställa två personer (till att börja med på deltid). 

De är båda överens om att för att kunna uppfylla målen så måste de få en bra start med försäljningen i butiken. De måste bli kända på orten, i första hand bland dem som de definierat som sin målgrupp. Därför börjar de också fundera på hur de ska jobba med sin marknadsföring.

Missa inte: Hur du sätter mål med smart metod


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.