Del ett om sociala företag

Socioekonomiska bokslut är en metod som redovisar samhällets kostnader för personer som befinner sig i utanförskap och jämför dessa med samhällets kostnader då dessa personer är aktiva i någon typ av verksamhet, till exempel sociala företag.

De effekter som ett liv i till exempel missbruk och kriminalitet eller psykisk ohälsa, leder till genom vård, fängelsevistelser, rättegångskostnader med mera, spåras. Dessa effekter har det satts prislapp på och genom socioekonomiska bokslut studeras hur dessa effekter minskat när personerna blivit medarbetare i sociala företag.

Metoden bygger på nationalekonomiska teorier och utförs av utomstående experter. Fyra uppmärksammade socioekonomiska bokslut på sociala företag har gjorts. Företagen Basta och Vägen ut! visar att samhället tjänar cirka 1 miljon kronor per person och år för de som arbetar på där, och cirka 150 000-300 000 kronor per person och år för de med psykisk ohälsa som arbetar på Kooperativet KOS.

Social redovisning

Genom att mäta sociala mål i verksamheten så kan företaget se hur olika områden uppfattas och hur de kan förbättras. Social redovisning och VisVardi – hållbarhetsredovisning är modeller som används för att planera, mäta och utvärdera den sociala verksamheten. Målen sätts upp av dem som arbetar i och nära företaget och dess intressenter. Därefter mäts och utvärderas hur väl de har uppnått dessa uppsatta mål.

En social redovisning har som syfte att förbättra arbetet i organisationen eller företaget. Det gäller både den sociala och den affärsmässiga delen. Medlemmarna och intressenterna tar del av rapporten och med utgångspunkt från den får resultatet en demokratisk förankring eftersom det arbetats fram kollektivt inom organisationen eller företaget. Förändringarna blir på så vis lättare att genomföra. De områden som kan beröras är trivsel på arbetet, kommunikation, kundrelationer samt vilken arbetsfördelning som finns i verksamheten.

Skoopi genomför just nu ett treårigt projekt om social redovisning där sociala arbetskooperativ får möjlighet att genomföra social redovisning på sin verksamhet. Det är en uppföljning på det pilotprojekt som Skoopi genomförde mellan 2006 och 2007.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.