Undersökningen visade att 58 % av alla egenföretagare skrev ned sina mål, till skillnad från anställda, arbetssökande och chefer där siffrorna låg under hälften.

- Företagare startar ofta företag för att de redan har en klar vision och klara mål från början. Samtidigt lever de i en hård marknad där bara de som har koll på var de är på väg överlever, förklarar Ola Wallström om skillnaderna i resultatet.

Men faktum är att alla kan tjäna på att sätta mål och skriva ned dem, inte bara egenföretagare.

- Genom att bli bättre på att sätta mål och skriva ned dem kan man få bättre resultat och nå längre och på så vis få mer tid över till annat. Utan några mål är det lätt att man bara gör det som är överst i högen snarare än vad man borde göra, fortsätter han.

Ett bra mål är ett roligt mål

När man sätter sina mål är det dock viktigaste att de är roliga menar Ola, men också att de är ett delmål mot en lika rolig vision.

- Om det inte är kul tar vi inte tag i det, inte heller om det ligger för långt bort i framtiden. Ett mål bör vara nära i tiden; det får max ligga ett år i förväg, annars blir det lätt att man inte tar tag i det, berättar han.

Det första man bör göra är därför att sätta en klar och rolig vision för att sedan bryta ner den i delmål som är konkreta och specifika. Är de för abstrakta blir de svåra att utföra och på så vis också svåra att nå.

- Fråga dig själv var du är idag, var du är på väg och var du vill nå. Gör sedan det som för dig närmare ditt mål och tro inte att ett mål är för stort för dig. Många gör felet att de försöker tänka realistiskt istället för på vad det egentligen är de vill uppnå. Realism handlar om vad du gjort tidigare och har inte ett dugg med att göra med vad du kan klara av bara du vill. Våga utmana dig själv och tillåt dig själv att ha roligt på vägen, det är det bästa sättet att nå resultat på och det bästa tipset jag har att ge, avslutar Ola.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.