Vid alla former av företagande kräver inkomstskatte- och bokföringslagen att en löpande redovisning måste upprättas. Den ligger sedan till grund för den skatt som alla former av företag måste betala till staten.

Vid start av ett aktiebolag, handelsbolag eller en enskild firma, så väljs bland annat form för den löpande redovisningen. Den som är momsskyldig måste redovisa sin moms antingen i skattedeklarationen eller i sin inkomstdeklaration.

Det innebär ett val mellan antingen en faktureringsmetod eller en bokslutsmetod. Det i sin tur har betydelse för när företaget ska betala in sin moms och hur redovisningen ska hanteras.   

Bokslutsmetoden kan dock bara användas av de som får upprätta ett förenklat årsbokslut, det vill säga de som inte behöver upprätta en årsredovisning och vars nettoomsättning uppgår till högst 3 miljoner kronor per år.

Faktureringsmetoden

Innebär att inkommande och utgående fakturor bokförs löpande under året. Momsen avseende både fakturor och kontanta transaktioner ska redovisas under samma period de redovisas eller enligt god redovisningssed borde ha bokförts.

Bokslutsmetoden

Den här metoden innebär att kontantprincipen används i bokföringen. Systemet medför att man bara bokför företagets betalningstransaktioner, dvs. in- och utbetalningar. Bokslutsmetoden leder till att momsen på en faktura till en kund inte behöver redovisas och betalas till Skatteverket förrän företaget fått betalt av kunden. I bokslutet måste dock alla fakturor redovisas.

Vad är nyttan/nöjet av en redovisning?

 • Du som ägare/företagare får kontroll över bolagets ekonomi
 • Du får överblick över de kostnadsposter företaget som mest eller minst spenderat av sitt kapital.
 • Du får kontroll över kundfordringar som blivit/inte blivit betalda
 • Du får kontroll över leverantörsbetalningar som blivit/ inte blivit betalda
 • Du får kontroll över tillgångar, eget kapital och skulder
 • Du kan få fram en momsredovisning inför månads- eller kvartalsdeklarationer
 • Du får insyn i hur stor din omsättning blivit under en viss period
 • Du kan se hur mycket ditt beskattningsbara resultat ökat per ett visst datum
 • Du kan se om ditt företag går med vinst eller förlust
 • Du kan följa resultatet av flera enheter, om företaget har fler verksamheter
 • Du kan briljera med en resultat- & balansrapport inför banker och kreditinstitut
 • Du kan glänsa med en snygg årsredovisning hos bolagsverket och andra intressenter
3 kommentarer
2014-12-30 15:23
Haha.. nä, inget betalt här inte, men det är ju kul att kunna hjälpa ibland. 🙂

Jasså, var artikeln så gammal.. ok, då förstår jag.

Blev lite rörigt nu när sidan gjorde Se mer..
Haha.. nä, inget betalt här inte, men det är ju kul att kunna hjälpa ibland. 🙂

Jasså, var artikeln så gammal.. ok, då förstår jag.

Blev lite rörigt nu när sidan gjordes om.. 🙂
0
2014-12-29 08:29
Hej Ingvar,

Du tycks nästan vara bosatt inne på Företagande.se. Hoppas du inte driver ideell verksamhet utan får väl betalt för all kostnadsfri rådgivning du ger till alla nästan daglig Se mer..
Hej Ingvar,

Du tycks nästan vara bosatt inne på Företagande.se. Hoppas du inte driver ideell verksamhet utan får väl betalt för all kostnadsfri rådgivning du ger till alla nästan dagligen. 🙂

Den artikel du hittade skriven av mig är gammal och tycks inte längre vara daterad, dock skrevs den före den nya skatteförfarandelagen trädde i kraft, vilket var 1 januari 2014 och började tillämpas på räkenskapsår (beskattningsår) som påbörjats 1 januari 2013 och senare.
Alltså före den nya lagen krävde att momsen skulle redovisas separat, gällde redovisning av moms i inkomstdeklarationen.
God fortsättning!
0
2014-12-29 08:00
Det finns ju dock ingen möjlighet att redovisa moms i inkomstdeklarationen längre.
All momsredovisning sker i separat skattedeklaration.
Det finns ju dock ingen möjlighet att redovisa moms i inkomstdeklarationen längre.
All momsredovisning sker i separat skattedeklaration.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.